Skip to content Skip to navigation menu
Je schade verzekerd
Ondernemen is risico nemen: deze risico’s kun je echter beperken. Welk gedegen juridisch advies geef je ondernemers en bedrijven die contracten willen afsluiten met zakenpartners in het buitenland? Wie is verantwoordelijk bij schade? Welke onderwerpen zijn belangrijk om te bespreken als zakenpartners? In deze module leer je de aansprakelijkheid van een onderneming (in de profitsector) goed te regelen, contractuele afspraken te maken en de organisatie slim te verzekeren. Zo besparen bedrijven geld en voorkomen ze gezichtsverlies. Advies: enige kennis van recht is belangrijk om deze module te kunnen volgen, we adviseren je om eerst de module De juridische basis of Juridische aspecten voor de startende ondernemer te volgen. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

  • Je ontwikkelt een onderbouwde checklist met daarin alle facetten van een contract, vooral op het gebied van aansprakelijkheid en de afdwingbaarheid hiervan.
  • Je informeert jouw organisatie over de werking van algemene voorwaarden, met de nadruk op de risico’s en het beoogde handelen van de afdeling verkoop.
  • Je beschrijft en onderbouwt de aandachtspunten (‘boilerplates’) van een contract.
  • Je beschrijft de verzekeringsmogelijkheden van de contractuele risico’s.
  • Je informeert de afdeling verkoop over risico’s en verzekeringsmogelijkheden in een presentatie.

Er zijn acht gezamenlijke bijeenkomsten. Vooraf bestudeer je de literatuur en werk je aan je portfolio-opdrachten. Tijdens de bijeenkomsten werk je de opdrachten en portfolio-onderdelen uit, spar je hierover met medestudenten en ontvang/geef je peerfeedback. De docent verzorgt de verdiepende uitleg en beantwoordt je vragen over de theorie. In de zevende week geef je een korte presentatie (elevator pitch) om je voor te bereiden op de presentatie die je binnen jouw praktijkomgeving geeft.

Je wordt beoordeeld op een portfolio met daarin de volgende beroepsproducten:

  • een checklist voor (internationale) contracten;
  • een intern memo over algemene voorwaarden voor jouw praktijkomgeving;
  • een risicoanalyse over contracten en bijbehorende verzekeringsmogelijkheden;
  • een presentatieclip over risico’s en verzekeringsmogelijkheden voor de afdeling verkoop van jouw praktijkomgeving.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

EC 5
Vakgebied Juridisch
Studievorm Module
Vakgebied Juridisch
ID OHBR02E