Skip to content Skip to navigation menu
Juridisch zaken doen met de oosterburen

Ondernemingen zijn tegenwoordig steeds meer internationaal georiënteerd. Zaken doen gebeurt daarmee niet alleen maar nationaal, maar in grote mate internationaal. Duitsland is voor Nederland de eerste handelspartner, zowel qua uitvoer als qua invoer. Zeker in de regio Twente wordt veel zaken gedaan met Duitsland. Duitsland heeft echter zijn eigen rechtstelsel, dat wezenlijk verschilt van het Nederlandse. Als Nederlandse ondernemer wil je niet verzeild raken in ingewikkelde Duitse procedures. Door het opdoen van kennis over het internationaal privaatrecht, ben je in staat om Nederlandse ondernemers adequaat te adviseren in het kader van Nederlands–Duitse handelsbetrekkingen. Deze module is uitermate geschikt voor iedereen die te maken krijgen met internationaal privaatrecht.

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 525,00

  • Je geeft aan welke internationale wet- en regelgeving in het kader van een Nederlands–Duitse handelsrelatie van belang is en wat het toepassingsgebied en de reikwijdte is van deze regelgeving binnen jouw organisatie.
  • Je adviseert jouw organisatie op welke internationale juridische punten de offerte, een opdrachtbevestiging of algemene voorwaarden aanpassing behoeven.
  • Je adviseert jouw organisatie over precontractuele onderhandelingen naar Nederlands recht.
  • Je adviseert jouw organisatie erover hoe ze kunnen zorgen dat internationale handelspartners zich houden aan internationale koopovereenkomsten. Je adviseert erover hoe de organisatie de klachtenafhandeling het beste kan aanpakken.
  • Je analyseert en beschrijft welke stappen van belang zijn bij het incasseren van een grensoverschrijdende vordering tussen Nederland en Duitsland. Daarbij ga je ook in op de executiemaatregelen en tenuitvoerlegging van een Nederlands vonnis in Duitsland.

Deze module kent negen gezamenlijke contactmomenten. Je start met een introductie van de thematiek, de op te leveren producten en de planning. Voorafgaand aan de bijeenkomsten bestudeer je de voorgeschreven literatuur, werk je aan je portfolio-opdrachten en test je je kennis door het maken van tussentijdse proeftoetsen. We bespreken tijdens de bijeenkomsten de opdrachten en zoeken daarbij telkens de aansluiting bij de eigen beroepspraktijk. Je krijgt extra uitleg over onderwerpen en kunt de docent vragen stellen over de onderliggende theorie. Van medestudenten en de docent ontvang je regelmatig feedback. Daarmee scherp je de onderdelen van je portfolio aan.

Verwante opleidingen

Je wordt beoordeeld op een portfolio, waarin je de volgende beroepsproducten opneemt:

  1. Intern memo over het toepassingsgebied en de reikwijdte van relevante internationale wet- en regelgeving.
  2. Een advies aan de eigen organisatie op gebied van internationaal juridische punten bij offertes, opdrachtbevestigingen, algemene voorwaarden en het gebruik van Incoterms.
  3. Een blog over het afbreken van precontractuele onderhandelingen.
  4. Een presentatie over het juridisch kader van gebreken bij (internationale) koopovereenkomsten en een advies over de manier waarop klachten opgepakt en afgehandeld moeten worden.
  5. Een factsheet voor jouw organisatie waarin je de stappen beschrijft die van belang zijn bij het incasseren van een grensoverschrijdende vordering tussen Nederland en Duitsland.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School.

 

startdatum November
EC 5
Vakgebied Juridisch
Studievorm Module
Profiel Hbo
Vakgebied Economie
Legal
Locaties Enschede
ID OHBR07E