Skip to content Skip to navigation menu
Juridische aspecten van living technology

Wat zijn de juridische aspecten van living technology? Wanneer krijgt een organisatie te maken met intellectuele eigendomsrechten (IE)? En waarom vormen intellectuele eigendomsrechten vaak het hart van de organisatie of instelling? In deze module krijg je de antwoorden op deze vragen. Intellectuele eigendomsrechten worden vaak ingezet om een product of dienst, of de branding daarvan te beschermen. Je maakt in deze module kennis met de belangrijkste onderwerpen in het IE-recht. Denk hierbij aan het herkennen, beschermen, handhaven en vercommercialiseren van intellectuele eigendomsrechten.

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 475,00

  • Je analyseert en hebt inzicht in de inhoud en vereisten van de IE-rechten.
  • Je brengt de verschillende IE-aspecten binnen jouw organisatie in beeld. Zo krijg je vanuit een juridisch oogpunt zicht op de aspecten van living technology die binnen jouw organisatie een rol spelen.
  • Je onderzoekt mogelijke risico’s en inbreuken op de voor jouw organisatie toepasselijke IE-rechten.
  • Je adviseert jouw organisatie over de beschermingsmogelijkheden die de verschillende IE-rechten kunnen bieden.
  • Je presenteert op overtuigende wijze jouw advies en de daarbij gemaakte keuzes.

Deze module kent acht gezamenlijke contactmomenten. We starten met een algemene inleiding op en een quiz over intellectuele eigendomsrechten. Voorafgaand aan de bijeenkomsten bestudeer je de voorgeschreven literatuur en kennisclips en werk je aan je (portfolio)opdrachten. In de bijeenkomsten ga je op interactieve wijze met medestudenten aan de slag met auteursrecht, merkenrecht, modellenrecht, octrooi en ongeoorloofde mededinging binnen je eigen organisatie. Je krijgt uitleg over onderwerpen en kunt de docent vragen stellen over de onderliggende theorie. 

Verwante opleidingen

Je wordt beoordeeld op twee beroepsproducten: 

  • Een adviesrapport voor je eigen organisatie over IE-aspecten en beschermingsmogelijkheden.
  • Een presentatievideo, waarin je toelicht hoe je tot het advies bent gekomen. 

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School.

EC 5
Vakgebied Juridisch
Studievorm Module
Profiel Hbo
Vakgebied Legal
Economie
ID OHBR08E