Skip to content Skip to navigation menu
Juridische aspecten voor de startende ondernemer
Bij het starten van een onderneming komen er veel juridische vraagstukken op een starter af zoals: welke rechtsvorm kies ik voor mijn onderneming; hoe stel ik een standaard contract op; hoe zorg ik voor bescherming van mijn product; wat neem ik op in mijn algemene voorwaarden? In de regel beschikken startende ondernemers niet over de juridische ervaring. Daarnaast ontbreekt vaak inzicht in hulpbronnen die van belang zijn bij contractbesprekingen om een evenwichtige positie in te kunnen nemen. Na het doorlopen van deze module ben je in staat om de startende ondernemer van goede adviezen te voorzien en op weg te helpen. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 475,00

  • Je stelt een adviesformulier op voor de keuze van een handelsnaam. Daarin beschrijf je ook wat er nodig is voor de inschrijving en het daarmee gepaard gaande juridische belang.
  • Je stelt een adviesformulier op met betrekking tot de rechtsvorm en kunt deze keuze onderbouwen.
  • Je maakt een risicoscan om risico’s inzichtelijk te maken voor de startende ondernemer.
  • Je stelt standaardcontracten op voor de ondernemer en kunt advies geven over de toepassing van het betreffende contract.
  • Je kunt een incassostappenplan opstellen.

Deze module kent negen bijeenkomsten waarvoor je thuis opdrachten voorbereidt, kennisclips bekijkt, informatie verzamelt en literatuur bestudeert. In de tiende week lever je je handboek en presentatieclip in. Naast gezamenlijke bijeenkomsten zijn er zelfstudieweken, waarbij je je docent kunt consulteren. We starten met een introductie van de thematiek.

In de bijeenkomsten bespreken we de opdrachten en praktijkvoorbeelden. Je kunt verdiepende vragen stellen en krijgt gerichte feedback van je medestudenten en van de docent.  Op basis van de feedback die je krijgt ga je aan de slag met het aanpassen van de producten die je hebt ontwikkeld.

Verwante opleidingen

Je levert een handboek en een presentatieclip op. In de presentatieclip presenteer je het handboek en geef je aan hoe je te werk bent gegaan. Je beargumenteert welke keuzes je hebt gemaakt en je reflecteert op het proces van het opstellen van je handboek.

Je handboek is bestemd voor startende, (in)nationaal opererende ondernemers en bestaat uit de volgende juridische beroepsproducten:

  1. Een adviesformulier over de handelsnaam, de inschrijving van deze naam, de rechtsvorm van de onderneming en het (juridisch) belang.
  2. Een overeenkomst die toeziet op de rechtsvorm van de onderneming.
  3. Een risicoscan.
  4. (Standaard)contracten en documenten, inclusief een incassostappenplan.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

Een module kost 475 euro. Dit is inclusief 2 toetskansen en exclusief eventueel aan te schaffen studiemateriaal.

EC 5
Vakgebied Juridisch
Studievorm Module
ID OHBR05E