Skip to content Skip to navigation menu
Juridische kaders in zorg en welzijn

Als psycholoog, verpleegkundige of sociaal werker krijg je in de praktijk te maken met wettelijke kaders. Denk aan: hoe zit de WMO in elkaar? Wat is veranderd door de invoering van de WLZ? Hoe dien je om te gaan met privacy en beroepsgeheim in verschillende soorten situaties? Aan ingewikkelde situaties van cliënten kleeft vaak een veelheid van regelgeving en juridische aspecten. Het is belangrijk dat je daar in grote lijnen kennis van hebt en hoe je bepaalde informatie kunt vinden. Tijdens deze module leer je vakspecifieke en juridische onderwerpen beter te begrijpen in de context waarbinnen ze afspelen en leer je welke juridische kennis en vaardigheden je nodig hebt om als zorg- en welzijnsprofessional te functioneren.

Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je benoemt de beginselen van het Nederlands rechtssysteem.
  • Je past de wet- en regelgeving toe die van invloed is op de individuele cliënt/patiënt die je ziet, binnen de context van jouw professie binnen het sociaal domein.
  • Je past de wet- en regelgeving toe die betrekking heeft op de uitoefening van jouw professie en bent in staat je handelen te legitimeren op basis van deze wet- en regelgeving.

De module kent negen bijeenkomsten en bestaat uit twee onderdelen: in het eerste deel wordt aandacht besteed aan het Nederlands rechtssysteem. Denk hierbij aan de basisstructuur, rechtspraak en sociaal zekerheidsrecht. Het tweede deel gaat in op wetten die specifiek voor de zorg- en welzijnsprofessional van belang zijn. Denk aan patiënte rechten en kwaliteitswetten binnen de zorg. De bijeenkomsten bereid je voor door het bestuderen van de literatuur en bekijken van online kennisclips.

Je wordt individueel beoordeeld door het maken van een digitale openboektoets, bestaande uit tien vragen die betrekking hebben op vier praktijkcasussen. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je een als cursist een hbo-certificaat en als student 5 EC.

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van genoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving. Nadere informatie kun je opvragen bij Saxion Parttime School.

Kom naar de Open Avond Deeltijd!
Wil je meer weten over deze scholing? Tijdens de Open Avond Deeltijd krijg je antwoord op al je vragen.

startdatum September, november, februari, april
EC 5
Vakgebied Juridisch
Studievorm Module
Profiel Hbo
Locaties Deventer
Enschede
ID S20