Skip to content Skip to navigation menu
Juridische kaders
Als psycholoog, verpleegkundige of sociaal werker krijg je in de praktijk te maken met wettelijke kaders. Denk aan: hoe zit de WMO in elkaar, wat is veranderd door de invoering van de WLZ en hoe dien je om te gaan met privacy en beroepsgeheim in verschillende soorten situaties? Aan ingewikkelde situaties van cliënten kleven vaak een veelheid van regelgeving en juridische aspecten. Het is belangrijk dat je daar in grote lijnen kennis van hebt en hoe je bepaalde informatie kunt vinden. Tijdens deze module leer je welke juridische kennis en vaardigheden je nodig hebt om als zorg- en welzijnsprofessional te functioneren.
Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

€ 525,00

    • Je hebt kennis van sociale zekerheid en past de criteria van WIA en WW toe.
    • Je hebt kennis van het strafrecht en past deze kennis toe op een praktijksituatie.
    • Je beargumenteert welke stappen er voor de jeugdhulp en kinderbescherming genomen moeten worden en weet de kinderbeschermingsmaatregelen toe te passen.
    • Je handelt adequaat ten aanzien van de privacy van de cliënt en onderzoekt hoe jouw organisatie en jijzelf aandacht besteden aan het thema privacy.

Tijdens deze module leer je vakspecifieke en juridische onderwerpen beter te begrijpen binnen de context waarbinnen ze afspelen. De module bestaat uit twee onderdelen: in het eerste deel wordt aandacht besteed aan het Nederlands rechtssysteem. Denk hierbij aan de basisstructuur, rechtspraak, en sociaal zekerheidsrecht. Het tweede deel gaat in op wetten die specifiek voor de zorg- en welzijnsprofessional van belang zijn, denk aan patiëntenrechten en kwaliteitswetten binnen de zorg. 
De stof maak je je eigen door het lezen van de literatuur en bekijken van online kennisclips. Tijdens de bijeenkomsten pas je de kennis toe op praktijkcasussen en bespreek je praktijksituaties met elkaar. Ter voorbereiding op de voorwaardelijke kennistoets maak je oefenquizzen die bestaan uit gevarieerde kennisvragen.

Je wordt beoordeeld op de uitwerking van zes casusopdrachten waarbij je de theorie toepast op de praktijk en je eigen organisatie. Deze opdrachten vormen samen het eindcijfer. Daarnaast maak je een digitale toets bestaande uit circa 25 kennisvragen. De kennistoets telt niet mee voor het eindcijfer, maar je moet een voldoende halen om een eindcijfer te krijgen. 

 

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School.

Kom naar de Open Avond Deeltijd!
Wil je meer weten over deze scholing? Tijdens de Open Avond Deeltijd krijg je antwoord op al je vragen.

startdatum September, november, februari, april
EC 5
Vakgebied Medisch en paramedisch
Studievorm Module
Profiel Hbo
Locaties Deventer
Enschede
ID S20D