Skip to content Skip to navigation menu
Ken je klant

Hoe kun je psychologische kennis en beïnvloedingsstrategieën gebruiken om je klant te overtuigen? Welke gedragsbeïnvloedende aspecten zijn belangrijk bij consumentengedrag? Welke trends en ontwikkelingen zijn er te benoemen in consumentengedrag? Wat doet het bedrijf om de klant te overtuigen? En welke voorbeelden uit de psychologie en beïnvloedingsstrategiëen kun je gebruiken om marketingadvies te geven in jouw rol als marketingprofessional? Antwoorden op deze vragen krijg je door jezelf te analyseren: 'It takes one to know one'. Hoe gedraag jij je als consument? Je leert het allemaal in deze module.

Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment. 

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je analyseert aan de hand van sociologische, psychologische aspecten en beïnvloedingsstrategieën in welke mate  je eigen koopgedrag beïnvloed wordt. 
  • Je analyseert in welke mate jouw organisatie in haar marketing (on)bewust gebruik maakt van consumentengedrag en beïnvloedingsstrategieën.
  • Je maakt een analyse van relevante trends en ontwikkelingen in consumentengedrag.
  • Je beoordeelt communicatie-uitingen van andere organisaties en experimenten waarin beïnvloedingsstrategieën zijn gebruikt.
  • Je geeft jouw bedrijf advies op welke manier zij gebruik kunnen maken van consumentengedrag en beïnvloedingstrategieën om de klant te overtuigen. Je baseert je advies op relevante trends, ontwikkelingen en best practices. 

Deze module kent acht gezamenlijke bijeenkomsten. We starten met een algemene inleiding, bespreken hoe jij je gedraagt als consument en interviewen elkaar om te komen tot een presentatie over elkaars kenmerken, normen en motieven. Voorafgaand aan de bijeenkomsten bestudeer je kennisclips, literatuur en artikelen en werk je aan de opdrachten. In de bijeenkomst gaan we dieper in op de voorbereiding, geeft de docent verdiepende uitleg en beantwoordt hij vragen over de onderliggende theorie. Ook voer je in kleine groepen opdrachten en oefeningen uit en krijg en geef je vaak feedback, om zo ideeën op te doen voor de uitwerking van de onderdelen in je portfolio. 

Verwante opleidingen
Commerciële Economie

Je wordt beoordeeld op:
  1. De profielschets van jezelf in relatie tot consumentengedrag en beïnvloedingsstrategieën. Je onderbouwt jouw profielschets vanuit de theorie en geeft deze visueel weer, bijvoorbeeld in een infographic of een interactieve mindmap.
  2. De profielschets van het bedrijf in relatie tot consumentengedrag en de beïnvloedingstrategieën. Je onderbouwt de profielschets vanuit de theorie en geeft deze visueel weer.
  3. Een advies aan jouw organisatie hoe zij consumentengedrag en beïnvloedingsstrategieën kan gebruiken om de klant te overtuigen. Je geeft je advies weer in een infographic of een interactieve mindmap en onderbouwt het advies vanuit de theorie.
  4. Een verslag met onderbouwing van de drie visuele uitingen. Het verslag bevat een inleiding, de uitkomsten van de verschillende analyses, conclusie, aanbevelingen en onderbouwde adviezen voor het bedrijf. 

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

Heb je vragen over bijvoorbeeld inhoud, loopbaanmogelijkheden of toelatingseisen? Of wil je weten of de praktijkomgeving voldoet aan de voorwaarden? Wij helpen je graag, met een Studieadvies op maat. Dit is een persoonlijk gesprek met een deeltijdcoördinator. Je kunt je online aanmelden, waarna je wordt gebeld of gemaild voor een geschikte datum.

>> Meld je aan voor een Studieadvies op maat

startdatum April
EC 5
Vakgebied Onderwijs & Opleiden
Marketing, Sales en Communicatie
Veiligheid & Leefomgeving
Vaardigheden
Studievorm Module
Academic Period 10
Studiebelasting 7hours
Zelfstudie 5.5hours
Contacturen 1.5hours
Locaties Deventer
Enschede
ID OCE08