Skip to content Skip to navigation menu
Kennismaken met rechtssociologie
Als je deze module met goed gevolg hebt afgerond ben je je bewust van, en in staat om kritisch te reflecteren op, de sociale achtergrond van het ontstaan van recht en de wijze waarop het recht in jouw beroepspraktijk van invloed is op sociale verhoudingen. Je ziet de meerwaarde van een rechtssociologische blik in jouw beroepspraktijk en je kan de rechtssociologische theorie toepassen in jouw beroepspraktijk en daarmee een bijdragen leveren aan de effectiviteit van rechtstoepassing.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je ontwikkelt een rechtssociologisch onderzoeksvoorstel en geeft daarin het onderscheid tussen rechtssociologie en sociologie aan vanuit de twee hoofdstromen in de rechtssociologie.
  • Je past in jouw onderzoeksvoorstel de rechtssociologische kernbegrippen en de belangrijkste theorieën toe. Je geeft de rol van het recht in jouw organisatie aan en licht deze toe.
  • Je toont de meerwaarde van rechtssociologie bij voor jouw organisatie en branche relevante maatschappelijke vraagstukken aan.

Deze module kent acht gezamenlijke bijeenkomsten en een afsluitend feedbackmoment. We starten met een introductie van de thematiek, de op te leveren producten en de planning. Voorafgaand aan de bijeenkomsten bestudeer je de voorgeschreven literatuur, stel je vragen op een padlet (digitaal prikbord) en plaats je het onderwerp van de week in de eigen beroepspraktijk. In de bijeenkomsten geeft de docent een samenvatting van het onderwerp van de week, bespreken we de literatuur, brengen alle studenten de eigen beroepspraktijk in de context van het onderwerp in kaart. In de achtste bijeenkomst geven studenten elkaar peerfeedback en in de afsluitende negende bijeenkomst is er tijd voor gerichte feedback van de docent op jouw concept onderzoeksvoorstel.

Verwante opleidingen
Sociaal-Juridische Dienstverlening

Je wordt individueel beoordeeld op een rechtssociologische onderzoeksvoorstel voor een onderzoek binnen jouw eigen organisatie.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum November
EC 5
Vakgebied Juridisch
Marketing, Sales en Communicatie
Veiligheid & Leefomgeving
Studievorm Module
Locaties Deventer
ID OSJD14D