Skip to content Skip to navigation menu
Keren van crimineel gedrag in bedrijf en maatschappij
Criminaliteit is een probleem dat de samenleving veel schade toebrengt. De oplossing begint bij de bron en daar gaat deze module op in. Waarom wordt iemand crimineel en hoe voorkom je dat? De module is inleidend van aard, waarbij je op een interactieve wijze inzoomt op de achtergronden van het verschijnsel criminaliteit. Je leert hoe je crimineel gedrag vanuit verschillende invalshoeken kunt onderzoeken en op welke manier de aard en omvang van criminaliteit is te meten en te analyseren. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Deeltijd  
Module  

€ 575,00

  • De belangrijkste ontwikkelingen van criminaliteit analyseren en het criminaliteitsprobleem in een breder kader plaatsten.
  • De belangrijkste methoden toepassen voor het meten en analyseren van criminaliteitsproblemen voor je werkomgeving.
  • Het criminaliteitsprobleem in je werkomgeving verklaren volgens de belangrijkste criminologische theorieën en concepten.
  • Op basis van de resultaten uit de criminaliteitsanalyse een preventiestrategie ontwerpen voor de aanpak van het criminaliteitsprobleem binnen je werkomgeving.

In deze module maak je kennis met begrippen, theorieën en methodieken rondom criminaliteit en preventie. Je leert hoe je criminaliteitsproblematiek meet en analyseert. We gaan in op verklaringstheorieën (biologisch, sociaal, maatschappelijk, situationeel, psychologisch), primaire, secundaire en tertiaire preventiestrategieën en situationele criminaliteitspreventie. Ook staan we stil bij Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED). Begrippen, theorieën en methodieken bestudeer je door zelfstudie met behulp van literatuur en kennisclips in de online leeromgeving.

Je rondt deze module af met twee beroepsproducten: 

  1. Een criminaliteitsanalyse. Het zwaartepunt van de module ligt op het uitvoeren van een criminaliteitsanalyse naar een criminaliteitsprobleem binnen jouw eigen praktijkomgeving. Dat kan een bedrijf zijn (privaat), een woningstichting (publiek/privaat) of gemeente (publiek). De criminaliteitsanalyse werk je uit met behulp van de belangrijkste criminologische theorieën, dataverzamelingsmethoden en het begrippenkader van het vakgebied Criminologie.
  2. Een projectvoorstel Preventie. Deze baseer je op de resultaten van de criminaliteitsanalyse. Je benadert je het criminaliteitsprobleem vanuit de beleidskant. Concreet ontwerp je een adequate beschrijving van preventiemaatregelen die ingezet zouden kunnen worden voor de aanpak van het criminaliteitsprobleem.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum April
EC 5
Vakgebied Veiligheid & Leefomgeving
Studievorm Module
Profiel Hbo
Locaties Deventer
ID C23D