Skip to content Skip to navigation menu
Klantgericht ontwerpen
Ieder mens is uniek, elke klant heeft zijn eigen, speciale wensen. Dat vraagt een klantgericht aanpak die veel specifieker inzoomt op individuele personen dan de klassieke marketingsegmenten dat doen. In deze module leer je met Service Design Thinking hoe je een op maat gemaakt product (of dienst) ontwerpt. Je visualiseert, creëert, test en vermarkt je concept aan de hand van persona's, oftewel: een karakterisering van een bepaald type gebruiker/klant. Het doel is een gebruiksvriendelijk, innovatief, relevant en attractief product dat tegelijkertijd duurzaam is voor de organisatie. Een must voor de moderne marketeer. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Deeltijd  
Module  

€ 575,00

  • Uitleggen hoe Service Design Thinking zich verhoudt ten opzichte van de traditionele marketing.
  • Persona’s beschrijven en creëren volgens een co-creatie aanpak en vervolgens een klantreis inzichtelijk maken door middel van customer journey mapping.
  • Op basis van brainstormsessies en co-creatie met stakeholders een prototype van een product- of dienstontwerp ontwikkelen, aansluitend bij de persona(‘s).
  • Je ontwerp testen bij de doelgroep en deze aanpassen op basis van de feedback uit de prototypetest.
  • Je ontwerp presenteren via storytelling en blueprinting. Je onderbouwt de gemaakte ontwerpkeuzes met behulp van formatieve evaluaties en je reflecteert kritisch op het doorlopen ontwerpproces.

Je gebruikt je contactmomenten en de online leeromgeving om gedurende acht weken toe te werken naar een product dat voor de markt van jouw organisatie interessant en te vermarkten is. Je krijgt inzicht in consumentengedrag en traditionele marketing en legt de relatie met Service Design Thinking.

Na het verkennen van parameters doe je zelf onderzoek naar de implicaties van het ontwerp dat je voor ogen hebt. Vervolgens genereer je een concept en ontwikkel je door middel van co-creatie een prototype van je ontwerp. Het prototype ga je testen met als doel feedback te vergaren. Deze fase herhaal je totdat het een vermarktbaar product oplevert.

In alle fases word je reflectief geobserveerd waar het gaat om de door jou gemaakte keuzes, aannames en behaalde resultaten door vragen van de docent en door intervisie met medestudenten.

Je ontwerpt en presenteert een vermarktbaar product, in de vorm van bijvoorbeeld een prototype, model, maquette, poster, website/webshop, app, menukaart, 3d design, film of inrichtingsplan.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum September, november, februari
Vakgebied Marketing, Sales en Communicatie
Onderwijs & Opleiden
Studievorm Module
Profiel Hbo
Locaties Deventer
Enschede
ID C05D