Skip to content Skip to navigation menu
Klantgericht ontwerpen

In deze module zet je Service Design Thinking in om jouw klant perfect te bedienen. Aan de hand van persona’s en een customer journey creëer je een concept dat op maat gemaakt is voor jouw klant. Ieder mens is uniek, dus deze aanpak vraagt dat je heel specifiek inzoomt op die unieke wensen van jouw individuele klant. Het resultaat? Een gebruiksvriendelijk, innovatief, relevant en attractief product voor de klant en een duurzaam concept voor jouw organisatie. Een must voor de moderne marketeer.

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Deeltijd  
Module  

€ 575,00

  • Je legt uit hoe service design thinking (klantgericht) zich verhoudt ten opzichte van traditionele marketing.
  • Je beschrijft en creëert persona’s volgens een co-creatie-aanpak en maakt de klantreis inzichtelijk door middel van customer journey mapping.
  • Je ontwikkelt, op basis van brainstormsessies en co-creatie met stakeholders, een prototype van een product- of dienstontwerp aansluitend bij de persona(s).
  • Je test het product-of dienstontwerp bij de doelgroep en past deze aan op basis van de feedback uit de prototypetest.
  • Je presenteert je product-of dienstontwerp via storytelling en blueprinting, onderbouwt de gemaakte ontwerpkeuzes n.a.v. formatieve evaluaties en reflecteert kritisch op het doorlopen ontwerpproces.

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: “De hbo-professional ontwerpt een product of dienst op basis van input van stakeholders en presenteert het ontwerp aan de klant door middel van storytelling en blueprinting.”

Je gebruikt de acht bijeenkomsten en de online leeromgeving om gedurende acht weken toe te werken naar een product dat voor de markt van jouw organisatie interessant en te vermarkten is. Je krijgt inzicht in consumentengedrag en traditionele marketing en legt de relatie met Service Design Thinking. Na het verkennen van parameters doe je zelf onderzoek naar de implicaties van het ontwerp dat je voor ogen hebt. Vervolgens genereer je een concept en ontwikkel je door middel van co-creatie een prototype van je ontwerp. Het prototype ga je testen met als doel feedback te vergaren. Deze fase herhaal je totdat het een vermarktbaar product oplevert. In alle fases word je reflectief geobserveerd waar het gaat om de door jou gemaakte keuzes, aannames en behaalde resultaten door vragen van de docent en door intervisie met medestudenten.

Je wordt individueel beoordeeld op een ontwerp en presentatie van een vermarktbaar product. Dat kan in de vorm van een prototype, model, maquette, poster, website/-shop, app, menukaart, 3d design, film of een inrichtingsplan. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Toelating

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach.

Lesdagen en locaties

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers.

Kosten

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen.

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl.

Periode(n) September, november, februari
Beroepenveld HRM & Verandermanagement
Management & Organisatie
Studievorm Module
STAP
Profiel Hbo
Locaties Deventer
Enschede
ID C05