Skip to content Skip to navigation menu
Leg de wiskundebasis

Mechatronica staat bol van de wiskunde. Onderwerpen als elektronische schakeling, gezichtsherkenning, krachtberekening en positiebepaling zijn voorbeelden van mechatronische producten en ontwerpen waar wiskundige modellen en berekeningen aan ten grondslag liggen. In deze module oefen je intensief met verschillende wiskundige formules, modellen, theorieën en berekeningen. Daarmee leg je een gedegen basis voor een carrière in de mechatronica.

Duur 10  Weken
Sector Techniek & ICT  
Studie Type Module  

€ 675,00

  • Je herschrijft formules met breuken, haakjes en machten.
  • Je lost een stelsel van twee vergelijkingen met twee onbekenden op.
  • Je lost een stelsel van twee vergelijkingen met twee onbekenden op.
  • Je tekent bij gegeven verbanden de juiste grafiek.
  • Je berekent bij een gegeven functie de formule van de inverse functie.
  • Je lost kwadratische vergelijkingen op.
  • Je geeft de formule van een verschoven, gestrekte of gespiegelde grafiek.

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: ‘De hbo-professional past basis wiskunde toe in praktische situaties.’

Deze module kent negen gezamenlijke bijeenkomsten waarvoor je opdrachten thuis voorbereidt en instructiefilms online kunt bekijken. We inventariseren in de eerste bijeenkomst wat de grootste knelpunten zijn bij alle deelnemers in het werken met wiskundige formules, verbanden en vergelijkingen. Voorafgaand aan elke bijeenkomst kun je een oefenopgaven maken om te weten welke vaardigheden je al beheerst en welke nog niet. Je krijgt feedback op de gemaakte opdrachten en we inventariseren de belangrijkste knelpunten bij het bestuderen van de theorie en het maken van de formatieve toets. Je kunt verdiepende vragen stellen over de onderliggende theorie. 

Verwante opleidingen
Elektrotechniek
Mechatronica

Je wordt individueel beoordeeld op een digitale toets, waarbij je aantoont dat je de wiskundige vaardigheden beheerst en kunt toepassen in mechatronische en elektrotechnische ontwerpen, systemen en processen. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat. 

Toelating

Deze module is op hbo-niveau.  

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte of minor, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt en bespreek je je deelname met je studiecoach.

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen. 

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers.

Periode(n) September
EC 5
Studievorm Module
STAP
Profiel Hbo
Vakgebied Iets
Locaties Enschede
ID C68