Skip to content Skip to navigation menu
Leg de wiskundebasis

Mechatronica staat bol van de wiskunde. Onderwerpen als elektronische schakeling, gezichtsherkenning, krachtberekening en positiebepaling zijn voorbeelden van mechatronische producten en ontwerpen waar wiskundige modellen en berekeningen aan ten grondslag liggen. In deze module oefen je intensief met verschillende wiskundige formules, modellen, theorieën en berekeningen. Daarmee leg je een gedegen basis voor een carrière in de mechatronica.

Sector Techniek & ICT  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Een probleem uit de praktijk beschrijven in een wiskundige formule.
  • In een elektronische schakeling de stroom berekenen door een stelsel van twee vergelijkingen met twee onbekenden handmatig op te lossen.
  • Verbanden weergeven in een grafiek.
  • Exponentiële en logaritmische verbanden in elkaar overzetten.
  • Kwadratische vergelijkingen oplossen.
 

Deze module kent negen gezamenlijke bijeenkomsten waarvoor je de leeropdrachten thuis voorbereidt en instructiefilms online kunt bekijken. We starten met een kennismaking met elkaar en inventariseren wat de grootste knelpunten zijn bij alle deelnemers in het werken met wiskundige formules, verbanden en vergelijkingen. Voorafgaand aan elke bijeenkomst kun je een formatieve toets maken om te weten welke vaardigheden je al beheerst en welke nog niet. Je krijgt feedback op de gemaakte opdrachten en we inventariseren de belangrijkste knelpunten bij het bestuderen van de theorie en het maken van de formatieve toets. Je kunt verdiepende vragen stellen over de onderliggende theorie.

Verwante opleidingen

Je maakt een digitale toets, waarbij je aantoont dat je de vaardigheden beheerst en kunt toepassen in mechatronische ontwerpen, systemen en processen.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School.

EC 5
Studievorm Module
Profiel Hbo
Vakgebied Iets
ID C68E