Skip to content Skip to navigation menu
Leg de wiskundebasis

Mechatronica staat bol van de wiskunde. Onderwerpen als elektronische schakeling, gezichtsherkenning, en positiebepaling zijn voorbeelden van mechatronische producten en ontwerpen waar wiskundige modellen en berekeningen aan ten grondslag liggen. In deze module oefen je intensief met verschillende wiskundige formules, modellen, theorieën en berekeningen. Daarmee leg je een gedegen basis voor een carrière in de mechatronica.

Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.

Deze module gaat weer van start in studiejaar 2018/2019.

Duur 10  Weken
Sector Techniek  
Studie Type Module  
Locatie Enschede

€ 575,00

In deze module oefen je intensief met verschillende wiskundige formules, modellen, theorieën en berekeningen. Daarmee leg je een gedegen basis voor een carrière in de mechatronica.

  • Een probleem uit de praktijk beschrijven in een wiskundige formule.
  • In een elektronische schakeling de stroom berekenen door een stelsel van twee vergelijkingen met twee onbekenden handmatig op te lossen.
  • Verbanden weergeven in een grafiek.
  • Exponentiële en logaritmische verbanden in elkaar overzetten.
  • Kwadratische vergelijkingen oplossen.

Deze module kent negen gezamenlijke bijeenkomsten waarvoor je de leeropdrachten thuis voorbereidt en instructiefilms online kunt bekijken. We starten met een kennismaking met elkaar en inventariseren wat de grootste knelpunten zijn bij alle deelnemers in het werken met wiskundige formules, verbanden en vergelijkingen. Voorafgaand aan elke bijeenkomst kun je een formatieve toets maken om te weten welke vaardigheden je al beheerst en welke nog niet. Je krijgt feedback op de gemaakte opdrachten en we inventariseren de belangrijkste knelpunten bij het bestuderen van de theorie en het maken van de formatieve toets. Je kunt verdiepende vragen stellen over de onderliggende theorie.

Verwante opleidingen

Je maakt een digitale toets, waarbij je aantoont dat je de vaardigheden beheerst en kunt toepassen in mechatronische ontwerpen, systemen en processen.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van deze module. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

Heb je vragen over bijvoorbeeld inhoud, loopbaanmogelijkheden of toelatingseisen? Of wil je weten of de praktijkomgeving voldoet aan de voorwaarden? Wij helpen je graag, met een Studieadvies op maat. Dit is een persoonlijk gesprek met een deeltijdcoördinator. Je kunt je online aanmelden, waarna je wordt gebeld of gemaild voor een geschikte datum.

>> Meld je aan voor een Studieadvies op maat

Op deze pagina kun je je aanmelden voor een losse module die valt onder de bouwsteen Mechatronic Fundamentals van de deeltijdopleiding Mechatronica. 
Wil je de gehele bouwsteen van een half jaar volgen? Kies dan op de website van Studielink 'Mechatronica voucher Parttime School'. Ga naar Studielink 

EC 5
Vakgebied HRM & Verandermangement
Studievorm Module
Profiel Hbo
dagTijdstip Enschede, maandagavond
Studiebelasting 7hours
Zelfstudie 5hours
Contacturen 2hours
Locaties Enschede
ID OMT01_sps_ens