Skip to content Skip to navigation menu
Maak beleid voor de stad
Leegstaande winkelpanden in het stadscentrum, een nieuwbouwwijk zonder samenhang, een 'bloemkoolwijk' waar de sociale veiligheid onder druk staat. Hoe verbeteren we dat? In deze module combineren we een aantal basisconcepten uit de beleidskunde met maatschappelijke, juridische ontwikkelingen en vraagstukken in onze steden. Problemen op het gebied van veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid vragen om innovatieve oplossingen. Of het nu gaat om leegstand, segregatie of om de gevolgen van klimaatverandering. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Deeltijd  
Module  

  • Actoren in kaart brengen door middel van een actorenanalyse, je benoemt de verschillende probleempercepties en analyseert de oorzaken van het vraagstuk.
  • Randvoorwaarden benoemen voor het beleid en de gewenste beleidseffecten, formuleert beleidsalternatieven en geeft aan welke instrumenten te gebruiken zijn.
  • Niet-monetaire kosten-batenanalyse maken en de geformuleerde beleidsalternatieven rangschikken. Je stelt duidelijke criteria op om het beleid na uitvoering te toetsen.
  • Interactieve benadering van het vraagstuk ontwerpen, waarin beschreven staat hoe en in welke fasen de actoren een bijdrage leveren. Daarbij ontwerp je een traject voor burgerparticipatie.
  • Beleidsplan schrijven voor een mogelijke aanpak van het vraagstuk, instrumentatie en juridische kaders en beargumenteert de keuze voor een bepaalde aanpak van het vraagstuk.

Deze module kent vijf intensieve contactmomenten, waarvoor je leeropdrachten thuis voorbereidt. We starten met een introductie van de thematiek, de op te leveren producten en de planning. In de lessen vraag en krijg je gerichte feedback van je medestudenten en van de docent. Ook kun je verdiepende vragen stellen over de onderliggende theorie. Gedurende de zelfstudie en contactmomenten bereid je de materie voor. De thematiek bestudeer je door zelfstudie met behulp van kennisclips en instructiefilms in de online leeromgeving.

Je rondt deze module af met een beleidsplan over de aanpak van een maatschappelijk complex vraagstuk. In jouw plan benader je het vraagstuk zowel vanuit een beleidsinhoudelijke invalshoek als vanuit de beleidsproceskant. Jouw plan bevat een inhoudelijke analyse van het beleidsprobleem met inbegrip van een actorenanalyse en een procesontwerp voor een interactieve beleidsaanpak gericht op het zoeken naar beleidsoplossingen.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum September, februari
EC 5
Vakgebied Ontwikkeling stedelijk gebied
Veiligheid & Leefomgeving
Onderzoek
Studievorm Module
Profiel Hbo
Locaties Deventer
Enschede
ID C18D