Skip to content Skip to navigation menu
Maak het verschil met verpleegkundig leiderschap

De wereld van de verpleegkunde is sterk in ontwikkeling. Als verpleegkundige is leiderschap een groot onderdeel geworden van je dagelijks werk. Je oefent invloed uit op de zorg dicht bij de patiënt, maar ook denk je bijvoorbeeld na over de strategische richting van jouw zorgorganisatie. Het is daarom zeer belangrijk dat je een hoge mate van zelfbewustzijn hebt en reflectieve, onderzoekende vragen kunt stellen. Wil je weten hoe je invloed kunt uitoefenen binnen jouw organisatie? Ontdekken op welke manier je kunt bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg? En wil je leren hoe je meer zichtbaarheid creëert voor jouw vak? Dan is deze module zeer geschikt.  

Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  

€ 575,00

  • Je beschrijft aan de hand van bestaande visies en actuele leiderschapsmodellen wat verpleegkundig leiderschap inhoudt en verwoordt daarbij het belang ervan voor het dagelijks werk van verpleegkundigen 
  • Je visualiseert jouw vak-droom op het gebied van kwaliteitsverbetering en beargumenteert een daarbij passende verbeterwens op basis van het gedachtengoed Excellente zorg  
  • Je stelt een actieplan op om jouw team te inspireren om een kwaliteitsverandering te realiseren 
  • Je hebt inzicht in jouw drijfveren en competenties en de invloed daarvan op jouw ontwikkeling en de uitoefening van jouw rol als verpleegkundig leider in de praktijk. 

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: “De verpleegkundige professional toont leiderschap in het verpleegkundig handelen vanuit een duidelijke visie om daarmee invloed uit te oefenen op een complexe en veranderende zorgomgeving.”.

Er zijn acht inhoudelijke bijeenkomsten en één consultbijeenkomst. De module bestaat uit een combinatie van (digitale) literatuur, video’s, kennisclips, zelf-tests en feedbackmomenten. Voorafgaand aan elke bijeenkomst bereid je je voor, door onder meer literatuur en kennis te bestuderen, opdrachten te maken en vragen te plaatsen in de digitale leeromgeving. Tijdens de bijeenkomsten werk je met medestudenten aan de opdrachten, vaak op basis van informatie uit je eigen organisatie, krijg je verdiepende uitleg en kun je vragen stellen. Na afloop van elke bijeenkomst verwerk je verkregen feedback en opgedane inzichten in je beroepsproduct in de vorm van een persoonlijk portfolio.  

Je wordt individueel beoordeeld op een persoonlijk verslag waarin je beschrijft wat verpleegkundig leiderschap is en hoe je dit in de praktijk kan herkennen en toe kan passen. Dit onderbouw je vanuit de literatuur en met relevante voorbeelden uit je eigen praktijk. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat. 

Toelating

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.  

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach. 

Lesdagen en locaties

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers. 

Kosten

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen. 

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl.

EC 5
Beroepenveld Medisch en paramedisch
Studievorm Module
STAP
Locaties Deventer
Enschede
ID OHBOV19