Skip to content Skip to navigation menu
Management van operationele processen

Wanneer we spreken van ‘operations management', dan hebben we het over de manier waarop processen worden uitgevoerd. Hoe zetten organisaties hun middelen op een effectieve en efficiënte manier in om hun diensten en producten te realiseren? En is het mogelijk dat verschillende organisaties uit eenzelfde branche een eigen invulling geven aan hun operations management? Vragen als deze zijn erg relevant voor iedere organisatie en elke (aanstaande) manager. Tijdens deze module leer je daarom hoe je passende keuzes maakt met betrekking tot het managen van operationele processen.  

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je analyseert de relatie tussen operationsstrategie en de organisatiestrategie. Op basis daarvan definieer je prestatie-indicatoren voor het operations management van de organisatie en adviseer je ten aanzien van mogelijke verbeteringen. 

  • Je adviseert ten aanzien van de efficiënte/effectieve uitvoering van het primaire proces van de organisatie. Daarbij leg je de relatie met de operations strategie en de beschikbare middelen voor de uitvoering van het proces. 

  • Je analyseert en adviseert ten aanzien van de inrichting van (een deel van) de supply chain van de organisatie. Daarbij leg je de relatie met de ondernemings- en operations strategie. 

  • Je analyseert de risico’s van de organisatie en beschrijft de relevante tegenmaatregelen. 

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: “De hbo-professional analyseert de relatie tussen operations strategie en organisatiestrategie, definieert prestatie indicatoren en adviseert de eigen organisatie hoe het primaire proces inclusief de supply chain efficiënt/effectief ingericht kan worden.”. 

Deze module kent negen bijeenkomsten. We starten met een introductie van de thematiek, de op te leveren producten en de geschiktheid van jouw organisatie voor de opdrachten. Je bereidt elke bijeenkomst voor door het bestuderen van de voorgeschreven literatuur en kennisclips en het werken aan opdrachten. Tijdens de bijeenkomsten bespreken we de theorie, casussen, beroepsproducten en de vragen. 

Je wordt individueel beoordeeld op adviezen over de operations strategie, de uitvoering van het primaire proces en de inrichting van de supply chain en op jouw analyse van de organisatierisico’s en bijbehorende tegenmaatregelen. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat. 

Toelating 

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.  

Aanmelden  

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach. 

 

Lesdagen en locaties 

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers. 

Kosten

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen. 

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl 

Periode(n) September, november, februari
EC 5
Vakgebied(en) Management & Organisatie
Bedrijfskunde
Economie
Inkoop, Logistiek, Kwaliteit en Processen
Studievorm Module
Profiel Hbo
Domein Bedrijfskunde
Locaties Enschede
Enschede
ID C63