Skip to content Skip to navigation menu
Management van veiligheidsprojecten
Projectmatig werken is een belangrijke vaardigheid voor een hbo-professional. In de praktijk zal je vaak samenwerken in een project of leiding geven aan een project. Vaak wil je in een veiligheidsproject gedrag van mensen beïnvloeden. Hoe oefen je invloed uit? Wat zijn jouw sterke en zwakke punten in persoonlijke communicatie? Welke communicatie- en gedragsinterventies kun je doen om je project tot een goed einde te brengen? Je krijgt bij elk veiligheidsproject te maken met weerstand: mensen moeten omgaan met een nieuw systeem, of ze moeten beleid of een plan uitvoeren dat nieuw voor hen is. In deze module besteden we, naast aan de stappen van projectmatig werken, aandacht aan het omgaan met weerstand bij het managen van een veiligheidsproject en in gesprekken. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

  • De vraag van een opdrachtgever tot een werkbare projectopdracht herdefiniëren door middel van doorvragen en analyseren van informatie.
  • De actoren en interne omgeving van de organisatie analyseren en op basis daarvan bepalen welke veranderstrategie geschikt is. Je maakt daarbij aantoonbaar gebruik van theorie uit organisatiekunde en verandermanagement.
  • Communicatie- en gedragsinterventies ontwerpen om de mensen in het veiligheidsproject te beïnvloeden en weerstand weg te nemen. Je baseert deze interventies op inzichten uit de gedrags- en communicatiewetenschap.
  • Een projectplan opstellen om een organisatie- of beleidsdoel te bereiken, waarin je de stappen van professioneel projectmanagement toepast.
  • Effectief omgaan met weerstand in gesprekken, je eigen sterke en zwakke punten in persoonlijke communicatie kennen en technieken toepassen voor effectieve gespreksvoering.

Deze module kent negen gezamenlijke contactmomenten. We starten met een introductie van de thematiek, de op te leveren producten en de planning. Voor de meeste bijeenkomsten bestudeer je vooraf de voorgeschreven literatuur en werk je aan je portfolio-opdrachten (projectvoorstel, projectplan, implementatieplan), gebruik makend van informatie uit je eigen organisatieomgeving. In de bijeenkomsten vergelijk je met medestudenten de uitkomsten van de portfolio-opdrachten, krijg je verdiepende uitleg over onderwerpen en kun je vragen stellen over de onderliggende theorie. Twee bijeenkomsten zijn gewijd aan het omgaan met weerstand in gesprekken; je oefent met een acteur.

Verwante opleidingen

Je maakt een projectvoorstel, een projectplan en een interventieplan voor een verander- of implementatietraject voor een zelfgekozen realistisch project in je eigen organisatie. Tevens kun je reflecteren op een door jou gevoerd weerstandsgesprek.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

Een module kost 475 euro. Dit is inclusief 2 toetskansen en exclusief eventueel aan te schaffen studiemateriaal.

EC 5
Vakgebied Veiligheid & Leefomgeving
Studievorm Module
ID OIVK02D