Skip to content Skip to navigation menu
Materialiseren en berekenen hoofddraagconstructies
Als Bouwkunde-professional is het je taak om het gemaakte ontwerp met o.a. vuistregels te kunnen toetsen. In deze module leer je dit, rekening houdend met lokale instabiliteiten. Je weet hoe je een wapeningstekening moet lezen en wat de gebruikelijke afkortingen zijn op technische staal- en hout- en betontekeningen. Je leert werken met eenvoudige wiskundige technieken die ook noodzakelijk zijn voor andere modulen. Een portfolio met een berekening en tekening van de gedimensioneerde onderdelen m.b.v. vuistregels is het beroepsproduct.
Duur 10  Weken
Sector Techniek & ICT  

€ 675,00

  • Je toetst een stabiliteitsvoorziening op basis van eenvoudige spanningsleer in de uiterste grens-toestand en geeft aan of, en zo ja hoe, er sprake is van lokale instabiliteit.
  • Je toetst twee hoofdonderdelen van de hoofd-draagconstructies vanuit de uiterste grenstoestand en de bruikbaarheidsgrenstoestand.
  • Je toetst de twee hoofdonderdelen van de hoofd-draagconstructies in een alternatief bouwmateriaal, e/o een alternatief statisch systeem, op de criteria vanuit de uiterste grenstoestand.
  • Je maakt een tekening op het niveau van het technisch ontwerp.

Deze module kent acht bijeenkomsten en consult. We starten met een introductie van de thematiek, de op te leveren producten en de planning. Voorafgaand aan de bijeenkomsten bestudeer je onder meer literatuur, kennisclips en artikelen, werk je aan de (portfolio)opdrachten en krijg en geef je via de digitale leeromgeving feedback. Je bespreekt tijdens de bijeenkomsten de opdrachten, vergelijkt de uitkomsten met medestudenten en krijgt en geeft feedback. De docent geeft verdiepende uitleg over de onderwerpen en je kunt de docent vragen stellen over de onderliggende theorie.

Verwante opleidingen
Ad Bouwkunde

Je wordt individueel beoordeeld op een portfolio voor je eigen organisatie, met daarin een constructieberekening op papier. Onder andere een berekening van de belangrijkste delen van de HDC in het door jou gekozen object, met vereenvoudigde rekenregels en in deze rapportage de verantwoording inzake de belastingaannamen, profielnummers, afmetingen e.d. Je levert een overzicht van jouw definitieve HDC in de vorm van een met BIM gegenereerde tekening op Technisch Ontwerp niveau (TO).

Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je een hbo-certificaat.

Deze module is op hbo-niveau.

We gaan er vanuit dat je bij de start van deze module beschikt over de volgende kennis en vaardigheden. Je bent reeds in staat om een opzet/ontwerp te maken voor de HDC op basis van de relatie met de vloeren en gevels. Je hebt kennis van normaal- buig- en schuifspanningen in profieldoorsneden en je hebt uitgebreide productkennis van gangbare bouwmaterialen.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum April
EC 5
Vakgebied Techniek & ICT
Veiligheid & Leefomgeving
Studievorm Module
Locaties Enschede
ID OBWK10