Skip to content Skip to navigation menu
Modelleer processen in je bedrijf
Om een bedrijf te kunnen helpen de bedrijfsprocessen te verbeteren of met behulp van IT te ondersteunen, moet je eerst goed weten welke processen er zijn en hoe ze in elkaar zitten. Het beste is om hiervan een model te maken. In deze module leer je de processen binnen een bedrijf in een bedrijfsprocesmodel weer te geven. Hoofdprocessen binnen de organisatie onderscheid je door je methodische aanpak. Daarnaast geef je een beschrijving op detailniveau en houd je rekening met functies, afdelingen en informatie-uitwisseling. Je gaat aan de slag met de middle-out-benadering met modelleringstechnieken als Data Flow Diagram, Data Dictionary, Event List. Details werk je uit volgens de BPMN-methode (Business Process Model and Notation), een wereldwijd veelgebruikte notatie voor procesmodellen. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment. Deze module gaat weer van start in studiejaar 2018/2019.
Duur 10  Weken
Sector Techniek & ICT  
Studie Type Module  

In deze module leer je de processen binnen een bedrijf in een bedrijfsprocesmodel weer te geven. Hoofdprocessen binnen de organisatie onderscheid je door je methodische aanpak. Daarnaast geef je een beschrijving op detailniveau en houd je rekening met functies, afdelingen en informatie-uitwisseling.

 

  • Je kunt de techniek Data Flow Diagram (DFD) toepassen om (deel)processen van een bedrijf te beschrijven. 
  • Je kunt een contextdiagram, Data Dictionary en een eventlist opstellen.
  • Je kunt de middle-out-benadering toepassen om de hoofdprocessen van een bedrijf methodisch vast te stellen. 
  • Je bent in staat de techniek BPMN toe te passen om een beschrijving van (deel)processen te creëren.

Deze module kent acht gezamenlijke contactmomenten. We starten met een introductie van de thematiek van BPMN, de op te leveren producten en de planning. Voor de meeste bijeenkomsten bestudeer je vooraf de voorgeschreven literatuur en werk je aan opdrachten waarin je oefent met procesmodelleren. 

In de bijeenkomsten bespreek je met medestudenten de uitkomsten van de opdrachten en krijg je verdiepende uitleg over onderwerpen. Ook kun je vragen stellen over de onderliggende theorie.

Verwante opleidingen

Je sluit de module af met een portfolio-opdracht waarin je een aantal modellen maakt voor je eigen bedrijf. In het verslag dat je maakt geef je eerst een (korte) omschrijving van de werkzaamheden van het bedrijf. Vervolgens bepaal je de hoofdprocessen door de middle-out-benadering en zoom je in op een (deel)proces en beschrijf je deze met behulp van de BPMN-methode. 

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Maeike Woudstra via E: m.p.j.woudstra@saxion.nl of T: 0653724192.

Heb je vragen over bijvoorbeeld inhoud, loopbaanmogelijkheden of toelatingseisen? Of wil je weten of de praktijkomgeving voldoet aan de voorwaarden? Wij helpen je graag, met een Studieadvies op maat. Dit is een persoonlijk gesprek met een deeltijdcoördinator. Je kunt je online aanmelden, waarna je wordt gebeld of gemaild voor een geschikte datum.

>> Meld je aan voor een Studieadvies op maat

EC 5
Vakgebied Media
Studievorm Module
Profiel Hbo
dagTijdstip Deventer, dinsdagavond
Studiebelasting 7hours
Zelfstudie 5hours
Contacturen 2hours
Locaties Deventer
ID OICT01D