Skip to content Skip to navigation menu
Modelleren in 3D met Solidworks

In deze module leer je in het 3D CAD-programma SolidWorks 3D-modellen te maken. Dit doe je van onderdelen en samenstellingen van bijvoorbeeld robotarmen, protheses en machines. 3D-modellen worden gebruikt tijdens het ontwerpproces als basis voor berekeningen en productie. Vanuit het 3D- model maak je 2D- tekeningen voor de uiteindelijke productie. Je maakt in deze module ook kennis met de ISO-tekenregels doordat je het CAD-College volgt.

Duur 10  Weken
Sector Techniek & ICT  
Studie Type Module  

€ 675,00

  • Je maakt 3D modellen in SolidWorks.
  • Je stelt een aantal onderdelen samen tot een geheel in SolidWorks.
  • Je maakt van een 3D model van een onderdeel of samenstelling een 2D tekening.
  • Je maakt een 2D tekening volgens ISO-regels.

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: ‘De hbo-professional maakt op basis van specificaties 3D-modellen van Mono onderdelen en samenstellingen met behulp van een modelleerprogramma.’.

Deze module kent negen gezamenlijke bijeenkomsten waarvoor je opdrachten thuis voorbereidt en instructiefilms online kunt bekijken. We inventariseren in de eerste bijeenkomst wat de grootste knelpunten zijn bij alle deelnemers in het werken met wiskundige formules, verbanden en vergelijkingen. Voorafgaand aan elke bijeenkomst kun je een oefenopgaven maken om te weten welke vaardigheden je al beheerst en welke nog niet. Je krijgt feedback op de gemaakte opdrachten en we inventariseren de belangrijkste knelpunten bij het bestuderen van de theorie en het maken van de formatieve toets. Je kunt verdiepende vragen stellen over de onderliggende theorie.

Je wordt individueel beoordeeld tijdens een digitale toets, waarbij je aantoont dat je de vaardigheden beheerst en kunt toepassen in mechatronische en elektrotechnische ontwerpen, systemen en processen. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Toelating

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.  

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte of minor, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt en bespreek je je deelname met je studiecoach.

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen. 

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers.

Periode(n) September
EC 5
Beroepenveld Vaardigheden
Studievorm Module
STAP
Profiel Hbo
Locaties Enschede
ID C69