Skip to content Skip to navigation menu
Modulemix Deskundigheidsbevordering jeugd- en gezinsprofessional

Wil jij als jeugd- en gezinsprofessional werken aan je deskundigheidsbevordering om in aanmerking te komen voor herregistratie? Alle modules in deze modulemix leveren punten op voor de SKJ-registratie.

 • Omgaan met intimiteit en grensoverschrijdend gedrag (28,80 punten)
 • Oplossingsgericht werken als methode (32 punten)
 • Omgaan met beroepsdilemma’s (32 punten)
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

Omgaan met intimiteit en grensoverschrijdend gedrag

 • Je ontwerpt aan de hand van eigen ervaringen en op grond van de theorie een eigen visie op de thema’s agressie, seksualiteit en intimiteit en grensoverschrijdend gedrag.
 • Je voert op een professionele wijze een gesprek binnen de context van je profiel met een cliënt/systeem rondom het thema agressie en/of seksualiteit en/of grensoverschrijdend gedrag.
 • Je analyseert het gesprek aan de hand van relevante literatuur in relatie tot het doel van het gesprek en komt daarbij tot adviezen voor een vervolgtraject.
 • Je reflecteert op je gesprekstechnieken, je rol en je houding en je eigen socialisatie en de invloed hiervan op je professioneel handelen en je maakt een sterkte/zwakte analyse.

Oplossingsgericht werken als methode

 • Je voert een gesprek volgens de uitgangspunten van oplossingsgericht werken.
 • Je gebruikt in je gesprek oplossingsgerichte technieken gericht op de gewenste situatie en doelen van de cliënt.
 • Je zet technieken in om uitzonderingen en hulpbronnen te bevragen.
 • Je past het complimenteren gericht toe.
 • Je evalueert je competentieontwikkeling van oplossingsgericht werken en toont inzichten voor verdere toepassing en ontwikkeling van OGW in de eigen praktijk.

Omgaan met beroepsdilemma’s

 • Je benoemt bij een ethisch dilemma uit jouw werkveld de ethische vraag en beargumenteert waarom je dit een belangrijk dilemma vindt.
 • Je benoemt de handelingsmogelijkheden en maakt duidelijk welke overwegingen er meespelen vanuit de wetgeving en de beroepscode.
 • Je past ethische stromingen toe bij het benoemen van de argumenten en geeft aan welke argumenten het meest zwaarwegend zijn om tot een voorlopige beslissing te komen.
 • Je verantwoordt jouw keuze basis van gelijkheid en wederkerigheid en geeft aan of de keuze gebaseerd is op consensus, compromis of een procedurele oplossing is.
 • Je geeft aan wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de gekozen handelingsmogelijkheid en op welke wijze de evaluatie plaats zal vinden.

Elk kwartiel volg je één module. Elke module kent een studielast van plus minus 7 uur per week en kent een studieduur van 10 weken.

Elke module kent acht gezamenlijke bijeenkomsten en bestaat uit een combinatie van (digitale) literatuur, video’s, kennisclips, zelf-tests en feedbackmomenten. Voorafgaand aan elke bijeenkomst bereid je je voor, door onder meer literatuur en kennis te bestuderen, opdrachten te maken en vragen te plaatsen in de digitale leeromgeving. Tijdens de bijeenkomsten werk je met medestudenten aan de opdrachten, vaak op basis van informatie uit je eigen organisatie, krijg je verdiepende uitleg en kun je vragen stellen. Na afloop van elke bijeenkomst verwerk je verkregen feedback en opgedane inzichten in je beroepsproduct in de vorm van een persoonlijk portfolio.

Alle modules in dit programma kunnen ook los gevolgd worden of zelf tot modulemix samengesteld worden. Je kan je via de shop apart voor deze modules aanmelden. Klik op de link om naar de specifieke module te gaan.

De module ‘Omgaan met beroepsdilemma’s’ is ook in Deventer volgen. Zie hieronder een totaaloverzicht wanneer welke module wordt aangeboden.

 

Omgaan met intimiteit en grensoverschrijdend gedrag Q1 / sept 2020 Maandag in Enschede  18:00 – 19:30 uur
Oplossingsgericht werken als methode Q2  / nov 2020 Maandag in Enschede  18:00 – 19:30 uur
   Q4 / mei 2021 Maandag in Enschede  15:45 – 17:15 uur
 Omgaan met beroepsdilemma’s Q2 / sept 2020  Maandag in Enschede  18:00 – 19:30 uur
    Dinsdag in Deventer  
  Q3 / feb 2021 Maandag in Enschede  
  Q4 / mei 2021 Maandag in Enschede  
    Dinsdag in Deventer  

 

Het standaardprogramma bestaat uit de volgende modules:

Omgaan met beroepsdilemma’s Q3/februari 2021 Maandag 18:00 – 19:30 uur
Oplossingsgericht werken als methode Q4/mei 2021 Maandag 15.45 - 17.15 uur
Intimiteit en grensoverschrijdend gedrag Vanaf studiejaar 21/22    

Het standaardprogramma vindt plaats op de maandagen in Enschede. Alle modules in deze modulemix kunnen ook los gevolgd worden of zelf tot modulemix samengesteld worden. Je kan je via de webshop dan apart voor deze modules aanmelden. Een aantal modules kunnen ook op locatie Deventer gevolgd worden, zie tabje ‘inhoud’ voor meer informatie.

Elke module sluit je af met een toets (beroepsproduct). Per module die je met voldoende resultaat afrondt ontvang je een hbo-certificaat van 5 ECTS (studiepunten) Deze certificaten geven vrijstelling voor deze modulen als je later besluit om de deeltijdbachelor Social Work te gaan volgen.

Omgaan met intimiteit en grensoverschrijdend gedrag
Je wordt voor deze module individueel beoordeeld op de volgende beroepsproducten:

 • een opname van een gesprek met een cliënt rondom het thema seksualiteit, intimiteit en grensoverschrijdend gedrag
 • het plan van aanpak voor het vervolggesprek.
 • een reflectieverslag, waarin je reflecteert op het gesprek en je
 • reflecteert op jouw proces tijdens de module.

Oplossingsgericht werken als methode
Je wordt beoordeeld op:

 • een digitale opname van een oplossingsgericht gesprek met een cliënt of een medewerker in een praktijksituatie waarbij je aantoont dat je een oplossingsgerichte houding aanneemt en je de basisvaardigheden van OGW toepast.
 • een evaluatieverslag waarin je op basis van analyse van het gesprek, je eigen ontwikkeling van het OGW beschrijft en onderbouwt. Bovendien toon je inzicht voor verdere toepassing en ontwikkeling van OGW in je eigen praktijk.

Omgaan met beroepsdilemma’s
Je wordt beoordeeld op een portfolio en in een assessment, waarin je een uitgewerkt ethisch dilemma, de uitkomsten van jouw probleemanalyse en de meest passende handelingsmogelijkheid presenteert.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School.

Heb je vragen of wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met Saxion Parttime School via parttimeschool@saxion.nl of via 088 019 1919.

Heb je vragen over het (deeltijd)onderwijs en de mogelijkheden bij Saxion Parttime School, neem dan contact op met de front-officemedewerkers via parttimeschool@saxion.nl of via 088 019 1919. We helpen je graag verder!

startdatum Februari
EC 15
Studievorm Module
Profiel Hbo
ID X_ZEW_DJE