Skip to content Skip to navigation menu
Modulemix Gedrag en technologie

Technologie speelt een steeds grotere rol in de samenleving. Toch worden veel ontwikkelde technologische oplossingen niet gebruikt in de praktijk. In deze leergang leer je de psychologische hordes kennen en overwinnen door als bruggenbouwer en innovator de verbinding te leggen tussen de gebruiker en de ontwikkelaar van technologische toepassingen. Een succesvolle technologie is namelijk meer dan alleen een functioneel en/of mooi ontwerp.

Door (basis)kennis over kunstmatige intelligentie, programmeren en technische (on)mogelijkheden toe te passen, maak je de vertaling van de praktijk naar de technologie-ontwikkelaar. Na het volgen van dit programma weet je hoe je het gebruik van technologie stimuleert en hoe je deze methoden effectief inzet.

Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  
Deeltijd  
Cursus  

Effectief communiceren met user stories
Om tot een ontwerp te komen van een applicatie ga jij effectief communiceren met de stakeholders. Je leert 'user stories' op te stellen door je gespreksvaardigheden in te zetten.

Gebruik je invloed
Je leert gedragsveranderingen te bewerkstelligen. Technologie bestaat in heel veel vormen, het doel blijft hetzelfde: hoe sluit je aan bij mensen om ze te bewegen tot verandering en hoe overtuig je mensen om gedrag te vertonen.

Human-centered design: Inspiration
Pas kennis over het cognitieve, perceptuele en motorische apparaat van de mens toe in het ontwerpproces waarin de mens als gebruiker centraal staat.

Applied human-centered design
Hoe ontwerp je iets, rekening houdend met de werking van het brein? Je leert hoe je een stappenplan volgt om te ontwerpen voor mensen en past dit toe op een relevant probleem.

Applied Data Science
Je leert hoe data, die soms ongemerkt verzameld wordt, gebruikt kan worden om gedrag te meten of te voorspellen door nieuwe analysetechnieken te gebruiken.

Creëer je VAIB (Implementatie van technologie)
Je maakt kennis met de theorie en methoden om nieuwe technologie te implementeren in een organisatie. Met een implementatieplan kun je de acceptatie van een technologische toepassing optimaliseren.

Elk kwartiel volg je drie modules. Elke module kent een studielast van plus minus 7 uur per week. Elke module kent een studieduur van 10 weken.

Elke module bestaat uit een combinatie van (digitale) literatuur, video’s, kennisclips en feedbackmomenten. Voorafgaand aan elke bijeenkomst bereid je je voor, door onder meer literatuur en kennis te bestuderen, opdrachten te maken en vragen te plaatsen in de digitale leeromgeving. Tijdens de bijeenkomsten werk je met medestudenten aan de opdrachten, vaak op basis van informatie uit je eigen organisatie, krijg je verdiepende uitleg en kun je vragen stellen. Na afloop van elke bijeenkomst verwerk je verkregen feedback en opgedane inzichten in je beroepsproduct in de vorm van een persoonlijk portfolio.

Alle modules in deze leergang kunnen ook los gevolgd worden of zelf tot modulemix samengesteld worden. Je kan je via de shop apart voor deze modules aanmelden. Klik op de link om naar de specifieke module te gaan.

Het standaardprogramma bestaat uit de volgende modules:

Effectief communiceren met user stories Q1 / September Dinsdag 15:45 – 17:15 uur
Gebruik je invloed Q1 / September Dinsdag 19:45 – 21:15 uur
Human-centered design: Inspiration Q1 / September Dinsdag 18:00 – 19:30 uur
Applied human-centered design Q2 / November Dinsdag 19:45 – 21:15 uur
Applied Data Science Q2 / November Dinsdag 18:00 – 19:30 uur
Creëer je VAIB (Implementatie van technologie) Q2 / November Dinsdag 15:45 – 17:15 uur

 

Het standaard programma vindt plaats op de dinsdagen in Deventer. Alle modules in deze modulemix kunnen ook los gevolgd worden of zelf tot modulemix samengesteld worden. Je kan je ook via de webshop apart voor deze modules aanmelden.

Elke module sluit je af met een toets (beroepsproduct). Per module die je met voldoende resultaat afrondt ontvang je een hbo-certificaat van 5 ECTS (studiepunten). Deze certificaten geven vrijstelling voor deze modulen als je later besluit om de deeltijdbachelor Toegepaste Psychologie te gaan volgen. Door middel van beroepsproducten toetsen we de relevante competenties en kennis van de studenten. Dit kan een implementatieplan zijn, een infographic of uitgewerkte user stories. Assessments of theorietoetsen kunnen ook onderdeel uitmaken van de toetsing. De opdrachten kunnen direct helpen bij processen/ontwikkelingen binnen je eigen organisatie.

Effectief communiceren met user stories
Je wordt individueel beoordeeld op een user stories ontwerp dat je maakt op basis van een vraag of opdracht van je opdrachtgever en dat je vormgeeft met eindgebruikers en/of een developer.

Gebruik je invloed
Je wordt individueel beoordeeld op een actieplan hoe je een bepaalde groep mensen kunt overtuigen een gekozen technologie te gebruiken en te blijven gebruiken om het gedrag te verbeteren op gebied van psychische, lichamelijke en sociale gezondheid. Hierin beschrijf je ook de ethische overwegingen die gelden bij het plan voor gedragsverbetering en pas je de geldende regelgeving toe op het plan.

Human-centered design: Inspiration
Je wordt individueel beoordeeld op een programma van eisen dat je opstelt voor een praktijkvraagstuk. Dit programma van eisen baseer je op een analyse van het praktijkvraagstuk en de bijbehorende voorwaarden voor de oplossing voor het vraagstuk.

Applied human-centered design
Je wordt individueel beoordeeld op het ontwerp van een oplossing voor een praktijkvraagstuk. Je maakt verschillende ontwerpalternatieven, maakt een prototype, test en evalueert het prototype en doet een voorstel voor verbeteringen. Je neemt de resultaten hiervan op in een portfolio.

Applied data science
Je wordt individueel beoordeeld op een een portfolio dat bestaat uit drie infographics. Elke rapportage beslaat een andere datasoort en analysestrategie. Een rapportage bestaat uit een beschrijving van de casus, data, toelichting op de verwerking, de analyse, (grafische) presentatie en interpretatie van de uitkomsten.

Creëer je VAIB (implementatie van technologie)
Je wordt individueel beoordeeld op basis van een implementatieplan en een training gericht op een technologische interventie die je uitvoert.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School.

Heb je vragen of wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met Saxion Parttime School via parttimeschool@saxion.nl of via 088 019 1919.

Heb je vragen over het (deeltijd)onderwijs en de mogelijkheden bij Saxion Parttime School, neem dan contact op met de front-officemedewerkers via parttimeschool@saxion.nl of via 088 019 1919. We helpen je graag verder!

startdatum 01-09-2020
EC 30
Studievorm Module
Profiel Hbo
Locaties Deventer
ID X_ZEW_GTD