Skip to content Skip to navigation menu
Modulemix Meebewegen in vakmanschap

De ingrijpende maatschappelijke ontwikkelingen in het sociale domein vragen om hernieuwde profilering en positionering van de professionals in dat domein. Professionals in zorg en welzijn merken dat veranderingen snel gaan en vaak onvoorspelbaar zijn. Het aantal samenwerkingsrelaties met andere professionele zorgverleners en informele zorgverleners neemt toe. Om hier goed mee om te gaan, is jouw basis als professional belangrijk. Je eigen professionele identiteit geeft je veerkracht om met veranderingen om te gaan, maakt samenwerken makkelijker en geeft richting aan jouw ontwikkeling als professional

Het programma van dit eerste deel bestaat uit de volgende modules:

 1. Kleur bekennen, ontwikkel je professionele identiteit
 2. Op weg naar Vakmanschap deel 1 en 2
Sector Zorg & Welzijn  

Kleur bekennen, ontwikkel je professionele identiteit

 • Je neemt een onderbouwd standpunt in over de professie social work aan de hand van literatuur en de verschillende perspectieven op social work.
 • Je komt tot een onderbouwd inzicht in mensenrechten en sociale rechtvaardigheid, je legt uit hoe nationale en internationale ontwikkelingen tot stand komen en daaruit trek je conclusies.
 • Je hebt inzicht in jouw kwaliteiten en de mogelijkheden voor jouw professionele ontwikkeling.
 • Je signaleert ethische beroepsdilemma’s en je maakt deze bespreekbaar in een professionele omgeving (collega’s, medestudenten, cliënten). Je geeft daarbij inzicht in je eigen denkbeelden en ideeën en je verantwoordt jouw (hypothetisch) professionele handelen.
 • Je analyseert verkregen inzichten en je trekt conclusies over de ontwikkeling van jouw professionele identiteit en de betekenis daarvan voor de samenwerking met andere disciplines en/of andere actoren.

Op weg naar vakmanschap (Deel 1 en 2)

 • Je onderzoekt maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de professie Social Work en concludeert wat dit betekent voor je eigen professionele ontwikkeling en sturing.
 • Je onderbouwt met behulp van modellen of theorieën hoe je je eigen kwaliteiten en mogelijkheden bewust inzet om sturing te geven aan je eigen professionele ontwikkeling.
 • Je beschrijft de eigen rollen in samenwerkingsverbanden in de brede context van het werkterrein van de Social worker en analyseert wat dit betekent voor jouw professionele ontwikkeling.
 • Je herkent het cyclisch proces van leren en past dit toe om de eigen competentieontwikkeling te sturen en te evalueren.
 • Je reflecteert op persoonlijk en professioneel handelen vanuit verschillende perspectieven gericht op het ontwikkelen van de eigen professionaliteit.
 • Je herkent en onderbouwt aan de hand van theorie hoe je vakmanschap en kernwaarden van de professie Social Work, binnen het professionele handelen inzet en gebruikt daarbij (intern) nationale beroepscodes.

Elk kwartiel volg je maximaal één module. Elke module kent een studielast van plus minus 7 uur per week en een studieduur van 10 weken.

Elke module kent acht gezamenlijke bijeenkomsten en bestaat uit een combinatie van (digitale) literatuur, video’s, kennisclips, zelf-tests en feedbackmomenten. Voorafgaand aan elke bijeenkomst bereid je je voor, door onder meer literatuur en kennis te bestuderen, opdrachten te maken en vragen te plaatsen in de digitale leeromgeving. Tijdens de bijeenkomsten werk je met medestudenten aan de opdrachten, vaak op basis van informatie uit je eigen organisatie, krijg je verdiepende uitleg en kun je vragen stellen. Na afloop van elke bijeenkomst verwerk je verkregen feedback en opgedane inzichten in je beroepsproduct in de vorm van een persoonlijk portfolio.

Alle modules in dit programma kunnen ook los gevolgd worden of zelf tot modulemix samengesteld worden. Je kan je via de shop apart voor deze modules aanmelden. Klik op de link om naar de specifieke module te gaan.

Het standaardprogramma bestaat uit de volgende modules:

Kleur bekennen, ontwikkel je professionele identiteitVanaf studiejaar 21/22 weer te volgen Maandag 18:00 – 19:30 uur
Op weg naar vakmanschap deel 1 en 2 Deel 1: Q3/ februari 2021
Deel 2: Q4/ mei 2021
Maandag
Maandag
19:45 – 21:15 uur
19:45 – 21:15 uur

Het standaardprogramma vindt plaats op de maandagen in Enschede. Alle modules in deze modulemix kunnen ook los gevolgd worden of zelf tot modulemix samengesteld worden. Je kan je via de webshop dan apart voor deze modules aanmelden.

Elke module sluit je af met een toets (beroepsproduct). Per module die je met voldoende resultaat afrond ontvang je een hbo-certificaat van 5 ECTS (studiepunten). Deze certificaten geven vrijstelling voor deze modulen als je later besluit om de deeltijdbachelor Social Work te gaan volgen.

Kleur bekennen, ontwikkel je professionele identiteit

Je wordt beoordeeld op basis van een portfolio met twee onderdelen:

 • Een presentatie van de ontwikkeling van jouw professionele identiteit op een zelf gekozen wijze (poster, prezi, filmpje). Je presenteert dit aan collega’s in een professionele praktijkomgeving of aan je medestudenten op school.
 • Een procesverslag waarin je de feedback op jouw presentatie verwerkt.

Op weg naar vakmanschap deel 1 en 2

Digitaal portfolio, waarin je ingaat op de maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de professie en je eigen professionele ontwikkeling. Je verantwoordt je eigen professioneel handelen en houding in de brede context van de professie. De vorm van het portfolio is vrij: het kan een beschrijving zijn of een video opname, of anderszins.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School.

Heb je vragen of wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met Saxion Parttime School via parttimeschool@saxion.nl of via 088 019 1919.

Heb je vragen over het (deeltijd)onderwijs en de mogelijkheden bij Saxion Parttime School, neem dan contact op met de front-officemedewerkers via m.m.ligtenberg@saxion.nl of via 088 019 1919. We helpen je graag verder!

EC 15
Studievorm Module
Profiel Hbo
Locaties Enschede
ID X_ZEW_MVE