Skip to content Skip to navigation menu
Modulemix Verdieping Jeugd- en gezinsprofessional

Wil jij als jeugd- en gezinsprofessional werken aan je deskundigheidsbevordering om in aanmerking te komen voor herregistratie? Alle modules in deze modulemix leveren punten op voor de SKJ registratie.

 • Werken vanuit systemisch perspectief met jeugd
 • Kaders van de jeugdbescherming
 • Verdiep je in de ontwikkelingspsychologie en pathologie van minderjarigen
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

€ 1.575,00

Werken vanuit systemisch perspectief met jeugd

 • Je laat zien dat je oplossingsgerichte en motiverende houding en (gespreks-)technieken toepast.
 • Je analyseert de context van de cliënt met behulp van diverse modellen waarbij de zorgen/signalen en krachten in kaart worden gebracht.
 • Je stelt, vanuit een onderbouwde pedagogische visie, de hulpvraag van de cliënt en het gezin/systeem vast.
 • Je kiest hierbij een passende interventie waarin een onderbouwde afweging is gemaakt wie uit het netwerk mantelzorg en/of vrijwilligers ingeschakeld kunnen worden.
 • Je legitimeert je keuzes in het hulpverleningsproces op basis van gemeentelijk jeugdbeleid en de richtlijnen jeugd.

Kaders van de jeugdbescherming

 • Je analyseert de situatie van het kind en het cliëntensysteem en maakt een inschatting van de veiligheidsrisico’s op korte en lange termijn. Je laat zien dat je kennis en methoden in de context van jeugdbescherming/jeugdhulpverlening kunt toepassen.
 • Je toont aan dat je vanuit ethisch en juridisch perspectief handelt en onderbouwde keuzes maakt om de veiligheid van de cliënt te kunnen waarborgen.
 • Je maakt mogelijkheden inzichtelijk om de veiligheid van het kind en zijn systeem te kunnen waarborgen, volgens de richtlijnen van de jeugdzorg.
 • In gesprekken met de cliënt positioneer je jezelf vanuit je rol als hulpverlener, ondersteun je de cliënt, faciliteer en motiveer je de cliënt, met als doel stagnatie te overwinnen. Dit doe je met behulp van verschillende gesprekstechnieken en -methodieken.
 • Je ontwerpt een plan voor het (toekomstige) samenwerken met andere professionals en disciplines en je brengt in kaart welke acties nodig zijn ter ondersteuning van veranderprocessen, voor het kind en de betrokken systemen.

Verdiep je in de ontwikkelingspsychologie en pathologie van minderjarigen

 • Je verzamelt op methodische wijze informatie omtrent de ontwikkeling van de jeugdige en het cliëntsysteem.
 • Je analyseert vanuit verschillende perspectieven de ontwikkeling van een jeugdige op basis van ontwikkelingspsychologische thema’s met behulp van verschillende modellen en theoretische concepten.
 • Je past de richtlijnen jeugdhulp toe in het advies.
 • Je trekt conclusies op basis van je analyse en doet aanbevelingen voor de ondersteuning en begeleiding.

Elk kwartiel volg je één of twee modules. Elke module kent een studielast van plus minus 7 uur per week en kent een studieduur van 10 weken.

Elke module kent acht gezamenlijke bijeenkomsten. Elke module bestaat uit een combinatie van (digitale) literatuur, video’s, kennisclips, zelf-tests en feedbackmomenten. Voorafgaand aan elke bijeenkomst bereid je je voor, door onder meer literatuur en kennis te bestuderen, opdrachten te maken en vragen te plaatsen in de digitale leeromgeving. Tijdens de bijeenkomsten werk je met medestudenten aan de opdrachten, vaak op basis van informatie uit je eigen organisatie, krijg je verdiepende uitleg en kun je vragen stellen. Na afloop van elke bijeenkomst verwerk je verkregen feedback en opgedane inzichten in je beroepsproduct in de vorm van een persoonlijk portfolio.

Alle modules in dit programma kunnen ook los gevolgd worden of zelf tot modulemix samengesteld worden. Je kan je via de shop apart voor deze modules aanmelden. Klik op de link om naar de specifieke module te gaan.

Het standaardprogramma bestaat uit de volgende modules:

Werken vanuit systemisch perspectief met jeugd Q3/februari 2021 Maandag 15:45 – 17:15 uur
Kaders van de jeugdbescherming Q3/februari 2021 Maandag 19:45 – 21:15 uur
Verdiep je in de ontwikkelingspsychologie en pathologie van minderjarigen Q4/mei 2021 Maandag 15:45 – 17:15 uur

Het standaard programma vindt plaats op de maandagen in Enschede. Alle modules in deze modulemix kunnen ook los gevolgd worden of zelf tot modulemix samengesteld worden. Je kan je via de shop apart voor deze modules aanmelden.

Elke module sluit je af met een toets (beroepsproduct). Per module die je met voldoende resultaat afrond ontvang je een hbo-certificaat van 5 ECTS (studiepunten). Deze certificaten geven vrijstelling voor deze modulen als je later besluit om de deeltijdbachelor Social Work te gaan volgen.

 

Werken vanuit systemisch perspectief met jeugd
Je wordt beoordeeld op een portfolio dat bestaat uit twee onderdelen:

 1. Een video-opname van een representatief fragment van een van je gesprekken (mag een compilatie zijn van meerdere gesprekken, als je de vaardigheden die in de rubrics omschreven staan maar kunt aantonen)
 2. Een verantwoordingsverslag bestaande uit een cliëntrapportage, een overdrachtsverslag en een reflectie

Kaders van de jeugdbescherming
Je wordt beoordeeld op een portfolio met daarin een toekomstplan (max. 6000 woorden) en een reflectieverslag van een gesprek met een cliënt.

Verdiep je in de ontwikkelingspsychologie en pathologie van minderjarigen
Je wordt beoordeeld op een portfolio- opdracht. De opdracht bestaat uit de volgende 5 onderdelen:

 1. diagnostische onderzoeksmethoden
 2. analyse
 3. richtlijnen
 4. Jeugdhulp
 5. conclusie & advies
 6. reflectie

 

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School.

Heb je vragen of wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met Saxion Parttime School via parttimeschool@saxion.nl of via 088 019 1919.

Heb je vragen over het (deeltijd)onderwijs en de mogelijkheden bij Saxion Parttime School, neem dan contact op met de front-officemedewerkers via parttimeschool@saxion.nl of via 088 019 1919. We helpen je graag verder!

EC 15
Studievorm Module
Profiel Hbo
Locaties Enschede
ID X_ZEW_JGE