Skip to content Skip to navigation menu
Modulemix Verwarde personen

In deze modulemix vergroot je je competenties met betrekking tot mensen die (soms) verward kunnen zijn en die iedereen tegenkomt in stad of dorp. De term ‘verwarde persoon’ wordt vaak genoemd in de media, maar zegt eigenlijk niets. Want over wie gaat het eigenlijk? Je leert in deze modulemix gedrag herkennen (wat is verwardheid en wat is het niet?). Je leert ‘gewoon contact maken’ en welke begeleiding jij kan bieden, met de nadruk op ondersteunen van persoonlijk herstel. Samenwerking met de persoon zelf, naast betrokkenen en professionals staat centraal. De inzet van technologische toepassingen bij de begeleiding wordt onderzocht, eventueel ontwikkeld en toegepast.

Het programma van deze modulemix bestaat uit de volgende modules:

 • Werken aan herstel bij verwardheid
 • Somatiek en leefstijl bij mensen met verward gedrag
 • Communiceren met verwarde personen
Sector Zorg & Welzijn  

€ 1.575,00

Werken aan herstel bij verwardheid

 • Je inventariseert de risicofactoren van een individu met verward gedrag, alsook van het systeem, alsmede de beschikbare hulpbronnen in het netwerk of de wijk.
 • Je beschrijft hoe je herstelondersteuning en ervaringskennis inzet bij het opstellen van het signaleringsplan.
 • Je stelt preventieve en herstel ondersteunende interventies vast voor de persoon met verward gedrag.
 • Je reflecteert kritisch op je ondersteunende houding bij het opstellen van het signaleringsplan met de cliënt.

Somatiek en leefstijl bij mensen met verward gedrag

 • Je brengt samen met de persoon met verward gedrag zijn/haar leefstijl in kaart en stelt zijn/haar gezondheidstoestand vast.
 • Je stelt mogelijke gezondheidsrisico’s op basis van de gezondheidstoestand van de persoon met verward gedrag vast en bepaalt samen met de persoon vervolgacties.
 • Je analyseert welke interventies er zijn op gebied van leefstijl en onderbouwt welke je opneemt in het leefstijlplan.
 • Je reflecteert methodisch op het proces van begeleiding en op jouw professionele ontwikkeling.

Communiceren met verwarde personen

 • Je analyseert het gedrag van een persoon met verward gedrag en reageert hierop.
 • Je bepaalt met de cliënt het door hem of haar gewenste resultaat binnen zijn of haar context en komt tot een passende werkwijze voor het gesprek.
 • Je past een gesprekstechniek toe om een aanzet te doen om de persoon met verward gedrag te helpen het door hem gewenste resultaat te bereiken en je onderbouwt de gehanteerde structuur.
 • Je verantwoordt, op basis van het gevoerde gesprek met de cliënt, welke gesprekstechnieken je hebt ingezet.
 • Je reflecteert op je handelen met een persoon met verward gedrag aan de hand van een reflectiemodel.

Elk kwartiel volg je één of twee modules. Elke module kent een studielast van plus minus 7 uur per week en kent een studieduur van 10 weken.

Elke module kent acht gezamenlijke bijeenkomsten en bestaat uit een combinatie van (digitale) literatuur, video’s, kennisclips, zelf-tests en feedbackmomenten. Voorafgaand aan elke bijeenkomst bereid je je voor, door onder meer literatuur en kennis te bestuderen, opdrachten te maken en vragen te plaatsen in de digitale leeromgeving. Tijdens de bijeenkomsten werk je met medestudenten aan de opdrachten, vaak op basis van informatie uit je eigen organisatie, krijg je verdiepende uitleg en kun je vragen stellen. Na afloop van elke bijeenkomst verwerk je verkregen feedback en opgedane inzichten in je beroepsproduct in de vorm van een persoonlijk portfolio.

Alle modules in dit programma kunnen ook los gevolgd. Je kan je via de shop apart voor deze modules aanmelden. Klik op de link om naar de specifieke module te gaan.

Wil je naast bovenstaande modulemix ook nog onderzoek doen naar de organisatie van zorg rond mensen met verward gedrag? Volg dan in Q3 en Q4 (februari t/m juli) de extra onderzoeksmodule (10EC). Interesse? Schrijf je dan apart voor deze module in.

Het standaardprogramma bestaat uit de volgende modules:

Werken aan herstel bij verwardheid Q3 / februari 2021 Maandag 18:00 – 19:30 uur 
Somatiek en leefstijl bij mensen met verward gedrag Q4 / mei 2021 Maandag 15:45 – 17:15 uur 
Communiceren met verwarde personen Q4 / mei 2021 Maandag 18:00 – 19:30 uur 

Het standaardprogramma vindt plaats op de maandagen in Enschede. Alle modules in deze modulemix kunnen ook los gevolgd worden of zelf tot modulemix samengesteld worden. Je kan je via de webshop dan apart voor deze modules aanmelden.

Elke module sluit je af met een toets (beroepsproduct). Per module die je met voldoende resultaat afrond ontvang je een hbo-certificaat van 5 ECTS (studiepunten). Deze certificaten geven vrijstelling voor modulen als je later besluit om een deeltijdbachelor opleiding bij Saxion Parttime School te volgen.

Werken aan herstel bij verwardheid

De module wordt individueel afgerond met een porfolio. Daarin bevindt zich een signaleringsplan en een verslag van het proces van het maken ervan samen met een persoon met verward gedrag, alsmede een kritische reflectie op je eigen handelen.

Somatiek en leeftstijl bij mensen met verward gedrag

Je wordt individueel beoordeeld op een verslag en een reflectie, die je opneemt in je digitale portfolio.

Communiceren met verwarde personen

De module wordt individueel afgerond met een verslag van een gesprek met een fictieve verwarde cliënt, waarbij je een onderdeel van het gesprek filmt. In dit verslag staat je oriëntatie op de situatie, je inschatting, de gespreksinterventies, de evaluatie met de cliënt en de kritische reflectie op je eigen handelen.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School.

Heb je vragen of wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met Saxion Parttime School via parttimeschool@saxion.nl of via 088 019 1919.

Heb je vragen over het (deeltijd)onderwijs en de mogelijkheden bij Saxion Parttime School, neem dan contact op met de front-officemedewerkers via parttimeschool@saxion.nl of via 088 019 1919. We helpen je graag verder!

startdatum Februari
EC 15
Studievorm Module
Profiel Hbo
Locaties Enschede
ID X_ZEW_VPE