Skip to content Skip to navigation menu
Motiveren door gesprekken
Motiverende gespreksvoering bevordert de bereidheid tot leren en veranderen bij een cliënt. Dit vergroot het vertrouwen van de cliënt in zijn eigen competenties. Hij/zij ziet mogelijkheden om een gewenste en duidelijke omschreven stap in het veranderingsproces te realiseren. Motiverende gespreksvoering en coaching zijn belangrijke vaardigheden in de beroepspraktijk van de sociaaljuridische dienstverlener. SJD’ers begeleiden en coachen specifieke doelgroepen naar actief burgerschap, waarin de cliënten zelf de regie weer oppakken (autonomie) en groeien naar zelfredzaamheid. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

€ 525,00

 • Je structureert een motivatiegesprek in een model of methode door te luisteren naar de probleemsituatie van de cliënt.
 • Je brengt tijdens een motivatiegesprek een probleemscenario in kaart, waarmee je de cliënt de noodzaak van het probleem laat inzien.
 • Je ondersteunt de cliënt bij het onderzoeken van de gewenste situatie (wens, verlangen, droom, hoop) en bij het helder, duidelijk en concreet formuleren hiervan.
 • Je ondersteunt de cliënt om inzicht te krijgen in het begin van de gewenste situatie.
 • Je begeleidt de cliënt met het verkennen van de mogelijkheden vanuit de huidige situatie.
 • Je daagt de cliënt uit om de eerste stap te zetten in de realisatie van het veranderingsprocesproces.
   

Er zijn vijf gezamenlijke bijeenkomsten en vier sessies waarin je binnen je praktijkomgeving:

 • coachgesprekken voert en opneemt;
 • reflecteert op de opgenomen gesprekken van medestudenten;
 • feedback krijgt van je docent.

Vooraf bestudeer je de literatuur en werk je aan opdrachten. Tijdens de bijeenkomsten werk je de opdrachten uit op basis van informatie uit je organisatie. Bovendien spar je met medestudenten over de portfolio-opdrachten, krijg je verdiepende uitleg en kun je eventuele vragen stellen.
 

Verwante opleidingen
Sociaal-Juridische Dienstverlening

Je levert een portfolio in met daarin een opname van een door jou gevoerd motivatiegesprek binnen je praktijkomgeving. Je toont onder meer aan dat je:

 • kunt luisteren naar de probleemsituatie van je cliënt;
 • de cliënt de gewenste situatie kunt laten formuleren;
 • je cliënt kunt uitdagen om de eerste stap in zijn veranderproces te realiseren.
   

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum April
EC 5
Vakgebied Vaardigheden
Juridisch
Studievorm Module
Vakgebied Psychology
Juridisch
Locaties Deventer
ID OSJD05D