Skip to content Skip to navigation menu
Motiveren door gesprekken
Motiverende gespreksvoering bevordert de bereidheid tot leren en veranderen bij een cliënt. Dit vergroot het vertrouwen van de cliënt in zijn eigen competenties. Hij/zij ziet mogelijkheden om een gewenste en duidelijke omschreven stap in het veranderingsproces te realiseren. Motiverende gespreksvoering en coaching zijn belangrijke vaardigheden in de beroepspraktijk van de sociaaljuridische dienstverlener. SJD’ers begeleiden en coachen specifieke doelgroepen naar actief burgerschap, waarin de cliënten zelf de regie weer oppakken (autonomie) en groeien naar zelfredzaamheid. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je structureert een motivatiegesprek in een model of methode door te luisteren naar de probleemsituatie van de cliënt.
  • Je brengt tijdens een motivatiegesprek een probleemscenario in kaart, waarmee je de cliënt de noodzaak van het probleem laat inzien.
  • Je ondersteunt de cliënt bij het onderzoeken van de gewenste situatie (wens, verlangen, droom, hoop) en bij het helder, duidelijk en concreet formuleren hiervan.
  • Je ondersteunt de cliënt om inzicht te krijgen in het begin van de gewenste situatie.
  • Je begeleidt de cliënt met het verkennen van de mogelijkheden vanuit de huidige situatie.
  • Je daagt de cliënt uit om de eerste stap te zetten in de realisatie van het veranderingsprocesproces.

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: ‘De SJD-professional begeleidt en coacht specifieke doelgroepen naar actief burgerschap, waarin de cliënten zelf de regie weer oppakken (autonomie) en groeien naar zelfredzaamheid.  ‘.

Er zijn vijf gezamenlijke bijeenkomsten en vier sessies waarin je binnen je praktijkomgeving coachgesprekken voert en opneemt, reflecteert op de opgenomen gesprekken van medestudenten en feedback krijgt van je docent. Vooraf bestudeer je de literatuur en werk je aan opdrachten. Tijdens de bijeenkomsten werk je de opdrachten uit op basis van informatie uit je organisatie. Bovendien spar je met medestudenten over de portfolio-opdrachten, krijg je verdiepende uitleg en kun je eventuele vragen stellen.

Verwante opleidingen
Sociaal-Juridische Dienstverlening

Je wordt individueel beoordeeld op een portfolio met daarin een opname van een door jou gevoerd motivatiegesprek binnen je praktijkomgeving. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Toelating

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach.

 

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen.

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 16 deelnemers.

startdatum April
EC 5
Vakgebied Juridisch
Management & Organisatie
Studievorm Module
Vakgebied Psychology
Juridisch
Locaties Deventer
ID OSJD05