Skip to content Skip to navigation menu
Motiverende gespreksvoering
Gedragsverandering bereikt iemand niet zomaar. Daarvoor is motivatie, betrokkenheid en een concreet plan noodzakelijk. Tijdens de module pas je technieken en vaardigheden toe die kenmerkend zijn voor motiverende gespreksvoering. Deze methodiek wordt breed ingezet. Bijvoorbeeld bij het begeleiden van depressieve klachten, het ontwikkelen van een gezondere leefstijl of in de schuldhulpverlening, jeugdzorg of reclassering. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

€ 475,00

  • Je past interventies van motiverende gespreksvoering toe tijdens een traject met een cliënt.
  • Je verantwoordt en analyseert de begeleiding van een cliënt in een traject van motiverende gespreksvoering. Je geeft suggesties voor verbetering.
  • Je reflecteert op jouw begeleiding van een cliënt, brengt jouw ontwikkeling in kaart en geeft aan wat dit voor jou betekent.

Je past technieken en vaardigheden toe die kenmerkend zijn voor motiverende gespreksvoering. Tijdens de les is aandacht voor professionele houdingsaspecten. Je past reflecties toe en leert verandertaal te ontlokken. Je leert hoe je een cliënt/patiënt in beweging krijgt. Tijdens de module ga je een verandertraject in met een eigen cliënt/patiënt. In de lessen oefen je met de vaardigheden en krijg je (peer) feedback op jouw houding en aangeleerde vaardigheden.

Je begeleidt een (echte) cliënt in een veranderingsproces bij voorkeur in je eigen werkomgeving. In het portfolio neem je de volgende producten op:

  • Een video-opname van een representatief fragment van één van je gesprekken.
  • Een verantwoordingsverslag met daarin: uitwerking nulmeting, profiel cliënt, samenvatting van de gesprekken, analyse van de interventies en persoonlijke reflectie.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

EC 5
Studievorm Module
ID C46D