Skip to content Skip to navigation menu
Naar een duurzame economie vanuit ethisch perspectief

We willen allemaal een gezonde en duurzame leefomgeving. Organisaties zeggen verantwoord te produceren, maar economische en financiële motieven belemmeren vaak de duurzame uitvoering. In deze module ervaar je hoe je duurzaam economisch handelt vanuit een ethisch perspectief. De drie P’s (People, Profit & Planet) staan daarbij centraal. Dit zijn de drie pijlers voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je interpreteert economische ontwikkelingen rondom maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  • Je geeft aan wat duurzaamheid betekent in het debat rondom maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  • Je identificeert de ethische aspecten rondom maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  • Je interpreteert trends en ontwikkelingen rondom maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  • Je vertaalt duurzame economische ontwikkelingen vanuit ethisch perspectief naar de eigen branche en relateert dit aan de eigen bedrijfssituatie.

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: "De hbo-professional interpreteert economische ontwikkelingen rondom MVO, identificeert ethische aspecten rondom MVO en reflecteert op hoe de branche en organisatie in het licht van duurzame economische ontwikkelingen, omgaan met MVO vanuit het ethisch perspectief.".

Naast basiskennis van het begrip economie leer je hoe economische activiteiten tot stand komen en hoe ze zich verhouden tot markten, overheid en maatschappelijke context. Het ethische aspect gaat over de vraag hoe we sociaal en economisch met elkaar om (willen) gaan.  Deze module kent acht bijeenkomsten en is opgebouwd vanuit blended learning. Dit is een mengvorm van klassikaal onderwijs en online leren. Als student kun je kiezen waar je wilt leren (bij de hogeschool, thuis of ergens anders) en wanneer je wilt leren (tijdens de bijeenkomsten, overdag, ’s avonds of in het weekend). In de online onderwijsomgeving vind je alle informatie over de bijeenkomsten, de opdrachten en de verdiepende lesstof (zoals artikelen, hand-outs, kennisclips).

Je wordt individueel beoordeeld op een opiniestuk voor een vakblad met als titel "Naar een duurzame economie vanuit ethisch perspectief" en een betoog vanuit je opiniestuk op je eigen bedrijf of organisatie. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Toelating

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach.

Lesdagen en locaties

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers.

Kosten

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen.

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl

Periode(n) September, november, februari
EC 5
Vakgebied(en) Management & Organisatie
HRM & Verandermanagement
Bedrijfskunde
Economie
Studievorm Module
STAP
Profiel Hbo
Locaties Deventer
Enschede
ID C10