Skip to content Skip to navigation menu
Naar een duurzame economie vanuit ethisch perspectief

In deze cursus leer je wat maatschappelijk verantwoord ondernemen is en hoe je duurzaam onderneemt. Economische en financiële obstakels belemmeren organisaties om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Dat kan anders. Je leert hoe je in jouw branche maatschappelijk en economisch verantwoord onderneemt door de drie P’s (People, Profit en Planet) toe te passen op jouw organisatie. Zo optimaliseer je waarde voor de klant en planeet.

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je interpreteert economische ontwikkelingen rondom maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  • Je geeft aan wat duurzaamheid betekent in het debat rondom maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  • Je identificeert de ethische aspecten rondom maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  • Je interpreteert trends en ontwikkelingen rondom maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  • Je vertaalt duurzame economische ontwikkelingen vanuit ethisch perspectief naar de eigen branche en relateert dit aan de eigen bedrijfssituatie.

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: "De hbo-professional interpreteert economische ontwikkelingen rondom MVO, identificeert ethische aspecten rondom MVO en reflecteert op hoe de branche en organisatie in het licht van duurzame economische ontwikkelingen, omgaan met MVO vanuit het ethisch perspectief.".

Naast basiskennis van het begrip economie leer je hoe economische activiteiten tot stand komen en hoe ze zich verhouden tot markten, overheid en maatschappelijke context. Het ethische aspect gaat over de vraag hoe we sociaal en economisch met elkaar om (willen) gaan.  Deze module is opgebouwd vanuit blended learning. Dit is een mengvorm van klassikaal onderwijs en online leren. Als student kun je kiezen waar je wilt leren (bij de hogeschool, thuis of ergens anders) en wanneer je wilt leren (tijdens contacttijden, overdag, ’s avonds of in het weekend). De docent blijft echter degene die beslist in hoeverre je zelf mag kiezen en welke onderdelen je online mag doen en welke tijdens de acht (klassikale) contactmomenten. In de online onderwijsomgeving vind je alle informatie over de contactmomenten, de opdrachten en de verdiepende lesstof (zoals artikelen, hand-outs, kennisclips).

Deze module sluit je individueel af met twee opdrachten.  

  1. Je schrijft een opiniestuk voor een vakblad met als titel "Naar een duurzame economie vanuit ethisch perspectief". 
  2. Je reflecteert in een betoog vanuit je opiniestuk op je eigen bedrijf of organisatie. 

Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Toelating

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach.

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen. 

 
Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers. 

startdatum September, november, februari
EC 5
Vakgebied Management & Organisatie
Finance & Control
Marketing, Sales en Communicatie
Studievorm Module
Profiel Hbo
Locaties Deventer
Enschede
ID C10