Skip to content Skip to navigation menu
Naar een duurzame economie vanuit ethisch perspectief
We willen allemaal een gezonde en duurzame leefomgeving. Organisaties zeggen verantwoord te produceren, maar economische en financiële motieven belemmeren vaak de duurzame uitvoering. In deze module ervaar je hoe je duurzaam economisch kunt handelen vanuit een ethisch perspectief. Centraal staan de uitgangspunten 'People, Profit Planet', de drie pijlers voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hierbij focus je je voornamelijk op je eigen branche en leg je relaties met je eigen organisatie. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Aangeven wat duurzaamheid betekent in het debat rondom MVO.
  • Ethische aspecten rondom MVO identificeren.
  • Trends en ontwikkelingen rondom MVO interpreteren.
  • Duurzame economische ontwikkelingen vanuit ethisch perspectief vertalen naar je eigen branche en relateren aan je eigen bedrijfssituatie.

Naast basiskennis van het begrip economie leer je hoe economische activiteiten tot stand komen en hoe ze zich verhouden tot markten, overheid en maatschappelijke context. Het ethische aspect gaat over de vraag hoe we sociaal en economisch met elkaar om (willen) gaan. Deze module is opgebouwd vanuit blended learning. Dit is een mengvorm van klassikaal onderwijs en online leren. Als student kun je kiezen waar je wilt leren (bij de hogeschool, thuis of ergens anders) en wanneer je wilt leren (tijdens contacttijden, overdag, ’s avonds of in het weekend). De docent blijft echter degene die beslist in hoeverre je zelf mag kiezen en welke onderdelen je online mag doen en welke tijdens de (klassikale) contactmomenten. In de online onderwijsomgeving vind je alle informatie over de contactmomenten, de opdrachten en de verdiepende lesstof (zoals artikelen, hand-outs, kennisclips).

  1. Je schrijft een opiniestuk voor een vakblad met als titel ‘Naar een duurzame economie vanuit ethisch perspectief’.
  2. Je reflecteert in een betoog vanuit je opiniestuk op je eigen bedrijf of organisatie.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum September, november, februari, april
EC 5
Vakgebied Management & Organisatie
Finance & Control
Marketing, Sales en Communicatie
Studievorm Module
Profiel Hbo
Locaties Deventer
Enschede
ID C10D