Skip to content Skip to navigation menu
Naar een innovatieve onderneming

In deze businesscursus leer je succesvol innoveren met de Lean-Startupmethode. Je kent straks de processen waarmee een start-up slaagt of een bedrijf succesvol innoveert. Daarmee ben je in staat om steeds opnieuw betekenisvolle vernieuwing en verbetering van je organisatie te realiseren. Je leert creatief te zijn, goed te organiseren en de nieuwe methode vol te houden. Met de Lean-Startupmethode lever je waarde voor je bedrijf, van conceptfase tot lancering van een product.

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Deeltijd  
Module  

€ 575,00

  • Je stelt een New Businesscase op voor jouw onderneming of organisatie.
  • Je begrijpt de relevantie van de principes van een startup en past deze zelf toe in een businesscase.
  • Je begrijpt dat voortdurend innoveren tot een succesvolle business leidt en past dit principe toe om in je eigen organisatie (meer) succesvol te zijn.
  • Je beoordeelt, analyseert en interpreteert eigen onderzoeksresultaten in het kader van een New Businesscase.
  • Je zet de gevonden resultaten van onderzoek in voor het delen, presenteren en implementeren van een New Businesscase.

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: De hbo-professional analyseert een organisatie aan de hand van een innovatiemodel en adviseert de organisatie over het implementeren van een innovatie.

Deze module kent acht bijeenkomsten en online contactmomenten waarvoor je de leeropdrachten thuis voorbereidt. We werken in een zestal blokken, waarin telkens een professional met veel praktijkervaring in een masterclass doceert over een thema. De opbouw is steeds hetzelfde: theorie, de transfer naar de eigen praktijk en transfer naar je eigen business case. In de lessen vraag en krijg je gerichte feedback van je medestudenten en van de docent en kun je verdiepende vragen stellen over de onderliggende theorie.

Je wordt individueel beoordeeld op een portfolio. Parallel aan de bijeenkomsten realiseer je zelfstandig je eigen business case. Je kiest zelf het Lean Canvas-onderdeel en de onderzoeksmethode waarmee jij aan de slag gaat voor jouw organisatie of onderneming. Je maakt vervolgens de opzet van je onderzoek, voert het uit en analyseert de inzichten. Al je onderzoeken neem je op in je individuele portfolio. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Toelating

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach.

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen. Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers.

startdatum September, november, april
EC 5
Vakgebied HRM & Verandermanagement
Finance & Control
Marketing, Sales en Communicatie
Management & Organisatie
Studievorm Module
Profiel Hbo
Locaties Deventer
Enschede
ID C06