Skip to content Skip to navigation menu
Naar een wendbare organisatie

Innovatieve technologie heeft een grote verschuiving teweeggebracht in ons landschap. De samenleving staat niet stil en is continu in beweging. Nu is de vraag: beweeg jij als ondernemer, adviseur of manager mee? Is jouw organisatie bestand tegen verandering en in staat alle ontwikkelingen bij te benen? Vandaag de dag is het zaak dat je je als organisatie snel kunt aanpassen en vlot kunt anticiperen. In deze module leer jij daarom alles over organisatiestructuren en de methodes die je kunt inzetten voor het creëren van een weerbare organisatie.

Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je analyseert en beschrijft de huidige organisatie en de externe omgeving aan de hand van relevante (organisatie)theorieën en geeft daarbij de noodzaak voor verandering weer.
  • Je formuleert een toekomstvisie voor jouw organisatie op basis van jouw rol in de organisatie, het bestaansrecht van de organisatie.
  • Je adviseert jouw organisatie over de manier waarop zij wendbaar kan worden aan de hand van diverse analysemethoden en daarbij passende interventies.
  • Je ontwerpt een onderbouwde roadmap op basis van de voor een (onderdeel van een) organisatie die een heldere toekomstvisie weergeeft van alle aspecten waarmee een organisatie geconfronteerd wordt in een veranderende samenleving.

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: “De hbo-professional analyseert de organisatiestructuur, -cultuur en –strategie en adviseert de organisatie over mogelijke interventies op gebied van organisatiewendbaarheid.”.

Deze module neemt je met behulp van inspirerende en sprekende voorbeelden stapsgewijs mee in het bestaansrecht van je eigen organisatie en geeft inzicht in de factoren die van invloed zijn op weg naar een wendbare organisatie. Van een analyse van de huidige situatie en de wenselijke situatie maak je een concreet plan, vastgelegd in een roadmap.  Met de door jou aangedragen organisatieomgeving ga je dus concreet aan de slag in de acht bijeenkomsten en het consultmoment. Elke bijeenkomst bereid je actief voor, onder meer door het bestuderen van literatuur en kennisclips en door het maken van opdrachten. De docent gaat in de bijeenkomsten dieper in op zowel de theorie als praktijkvoorbeelden en van medestudenten ontvang je feedback.

Je wordt individueel beoordeeld op een onderbouwde roadmap waarmee je een oplossing biedt voor een actueel probleem vanuit je eigen praktijkomgeving. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Toelating

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach.

Lesdagen en locaties

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers. 

Kosten

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen. 

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl

EC 5
Beroepenveld HRM & Verandermanagement
Management & Organisatie
Studievorm Module
STAP
Vakgebied Bedrijfskunde
Locaties Deventer
Enschede
ID S01