Skip to content Skip to navigation menu
Naar een wendbare organisatie
De samenleving verandert steeds sneller. Innovatieve technologie zorgt voor een grote dynamiek. Ook bedrijven moeten daarom continu slagvaardig opereren. Om goed te kunnen anticiperen op de realiteit van organisaties, moet een organisatie in staat zijn om snel te veranderen. Stilstand is achteruitgang is het credo. De vraag is hoe je als ondernemer, manager of adviseur de randvoorwaarden creëert voor die wendbaarheid. Deze module verschaft je inzicht in organisatiestructuren en methodes om de dynamiek in gang te zetten of te vergroten. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 525,00

  • Je kunt de huidige én de gewenste organisatie en externe omgeving aan de hand van relevante (organisatie) theorieën analyseren en beschrijven.  
  • Je kunt vanuit de analyses de organisatie adviseren welke stappen gemaakt moeten worden voor een onderbouwde en te implementeren roadmap.  
  • Je kunt op basis van de feedback van de organisatie eventuele aanpassingen aan de roadmap doorvoeren voor een slagvaardiger organisatie.

Deze module neemt je met behulp van inspirerende en sprekende voorbeelden stapsgewijs mee in het bestaansrecht van je eigen organisatie en geeft inzicht in de factoren die van invloed zijn op weg naar een wendbare organisatie. Van een analyse van de huidige situatie en de wenselijke situatie maak je een concreet plan, vastgelegd in een roadmap. Met de door jou aangedragen organisatieomgeving ga je dus concreet aan de slag. Je leert hoe je op basis van organisatiestructuren, -cultuur en –strategie tot een onderbouwde analyse komt. Aan de hand van verschillende theorieën en analysemethoden pak je knelpunten aan en stel je daaruit een veranderplan op om een organisatie daadwerkelijk wendbaarder te kunnen maken.

Je ontwikkelt een onderbouwde roadmap waarmee een oplossing wordt geboden voor een actueel probleem vanuit je eigen praktijkomgeving.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum September, november, februari, april
EC 5
Vakgebied HRM & Verandermanagement
Studievorm Module
Locaties Deventer
Enschede
ID S01D