Skip to content Skip to navigation menu
Naar een wendbare organisatie

De samenleving verandert steeds sneller. Innovatieve technologie zorgt voor een grote dynamiek. Ook bedrijven moeten daarom continu slagvaardig opereren. Om goed te kunnen anticiperen op de realiteit van organisaties, moet een organisatie in staat zijn om snel te veranderen. Stilstand is achteruitgang is het credo. De vraag is hoe je als ondernemer, manager of adviseur de randvoorwaarden creëert voor die wendbaarheid. Deze module verschaft je inzicht in organisatiestructuren en methodes om de dynamiek in gang te zetten of te vergroten.

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je analyseert en beschrijft de huidige organisatie en de externe omgeving aan de hand van relevante (organisatie)theorieën en geeft daarbij de noodzaak voor verandering weer.
  • Je formuleert een toekomstvisie voor jouw organisatie op basis van jouw rol in de organisatie, het bestaansrecht van de organisatie.
  • Je adviseert jouw organisatie over de manier waarop zij wendbaar kan worden aan de hand van diverse analysemethoden en daarbij passende interventies.
  • Je ontwerpt een onderbouwde roadmap op basis van de voor een (onderdeel van een) organisatie die een heldere toekomstvisie weergeeft van alle aspecten waarmee een organisatie geconfronteerd wordt in een veranderende samenleving.

Deze module neemt je met behulp van inspirerende en sprekende voorbeelden stapsgewijs mee in het bestaansrecht van je eigen organisatie en geeft inzicht in de factoren die van invloed zijn op weg naar een wendbare organisatie. Van een analyse van de huidige situatie en de wenselijke situatie maak je een concreet plan, vastgelegd in een roadmap.  Met de door jou aangedragen organisatieomgeving ga je dus concreet aan de slag in de acht bijeenkomsten en het consultmoment.  Elke bijeenkomst bereid je actief voor, onder meer door het bestuderen van literatuur en kennisclips en door het maken van opdrachten. De docent gaat in de bijeenkomsten dieper in op zowel de theorie als praktijkvoorbeelden en van medestudenten ontvang je feedback. 

Je wordt individueel beoordeeld op een onderbouwde roadmap waarmee je een oplossing biedt voor een actueel probleem vanuit je eigen praktijkomgeving. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van genoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum September, november, februari, april
EC 5
Vakgebied HRM & Verandermanagement
Management & Organisatie
Studievorm Module
Vakgebied Bedrijfskunde
Locaties Deventer
Enschede
ID S01D