Skip to content Skip to navigation menu
Naar optimale bedrijfsprocessen

Een groot probleem binnen bijna elk bedrijf: medewerkers die niet verder kijken dan hun eigen taak of afdeling. Het gevolg is een moeizame interne samenwerking en niet weten hoe het werk bijdraagt aan de doelen van de organisatie. Dat kan beter! Ontdekken hoe je de beslissende bijdrage levert in het effectiever maken van bedrijfsprocessen en organisaties? Leer in deze module bedrijfsprocessen te analyseren en te doorzien.

Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je analyseert binnen de eigen organisatie een bedrijfsproces aan de hand van een gekozen actueel performance- en klantprobleem.
  • Je beschrijft het huidige bedrijfsproces en stelt met behulp van lean managementtheorieën vast wat de knelpunten zijn.
  • Je analyseert wat het gewenste bedrijfsproces is en formuleert verbetermaatregelen die genomen moeten worden.
  • Je beschrijft in een implementatievoorstel hoe de organisatie vanuit het huidige bedrijfsproces toe kan groeien naar het gewenste bedrijfsproces.

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: “De hbo-professional adviseert de organisatie door middel van een implementatievoorstel waarmee een oplossing geboden wordt voor een actueel performance- of klantprobleem binnen de organisatie.”.

De module toont hoe je via cijfers en analyses inzicht krijgt in verschillende organisaties. Je leert gedurende acht bijeenkomsten knelpunten in processen herkennen en te komen tot een onderbouwd bedrijfsproces en implementatievoorstel. Jouw organisatie draagt een actueel probleem aan. Je onderzoekt vervolgens de bedrijfsprocessen en beschrijft een eventueel performance- of klantprobleem. In de bijeenkomsten worden de diverse modellen en theorieën toegelicht en leer je hoe je een flowchart en nulmeting opstelt om aan de slag te gaan met het probleem. Met de feedback van docenten, medestudenten en het organisatiemanagement ga je aan de slag om het implementatieplan op te stellen en te optimaliseren.

Je sluit de module individueel af met een implementatievoorstel waarmee je een oplossing biedt voor een actueel performance- of klantprobleem binnen je organisatie. In het implementatievoorstel beschrijf je onder meer de kosten, doorlooptijd en beoogde kwaliteit. Je voegt een flowchart toe waarmee je het gewenste bedrijfsproces aanschouwelijk maakt voor management en medewerkers. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Toelating

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach.

Lesdagen en locaties

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers.

Kosten

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen.

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl

EC 5
Beroepenveld Management & Organisatie
Onderzoek
Studievorm Module
STAP
Vakgebied Bedrijfskunde
Inkoop
Onderzoek
Locaties Deventer
Enschede
ID S02