Skip to content Skip to navigation menu
Naar optimale bedrijfsprocessen
Veel medewerkers in een organisatie denken vooral aan hun eigen taken en afdeling. Gevolg is dat ze niet goed weten hoe hun werk bijdraagt aan het eindresultaat van de organisatie. Dat kan negatieve gevolgen hebben voor de interne samenwerking en voor het eindresultaat. Organisaties hebben kundige medewerkers nodig die het overzicht hebben op de diverse bedrijfsprocessen en daarbij de interne en externe klant scherp voor ogen houden. Procesdenken = klantdenken! Wil jij een beslissende bijdrage leveren om de (eigen) bedrijfsprocessen efficiënter te laten verlopen en de organisatie effectiever te maken? Dan zet je met deze module een belangrijke eerste stap. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 475,00

  • Je hebt inzicht in de verschillende bedrijfsprocessen binnen je/een organisatie en weet te achterhalen wat interne en externe klanten belangrijk vinden bij de bedrijfsprocessen. Je hebt ook inzicht in hoe processen in een organisatie meetbaar in kaart gebracht kunnen worden in relatie tot de klantwensen.
  • Je kunt verschillende proces- en analysemodellen toepassen en toelichten, zoals Lean management, Lean Six Sigma en operations management.
  • Je weet hoe je een bedrijfsproces kunt analyseren en bent in staat om de juiste beleidsmaatregelen en implementatievoorstellen te formuleren voor het management en medewerkers.
  • Je weet hoe de organisatie vanuit de huidige situatie toe kan groeien naar de gewenste situatie met optimale bedrijfsprocessen.
  • Je kunt de processtappen definiëren op basis van kennis van procesmanagement via bedrijfs- en informatieprocessen, workflow, procesoptimalisatie en procesoverstijgend inzicht. Daarbij heb je oog voor verspillingen en knelpunten in de bedrijfsprocessen.

De module toont hoe je via cijfers en analyses inzicht krijgt in verschillende organisaties. Je leert knelpunten in processen herkennen en te komen tot een onderbouwd bedrijfsproces en implementatievoorstel. Jouw organisatie draagt een actueel probleem aan. Je onderzoekt vervolgens de bedrijfsprocessen en beschrijft een eventueel performance- of klantprobleem. In de lesmomenten worden de diverse modellen en theorieën toegelicht en leer je hoe je een flowchart en nulmeting opstelt om aan de slag te gaan met het probleem. Met de feedback van docenten, medestudenten en het organisatiemanagement ga je aan de slag om het implementatieplan op te stellen en te optimaliseren.

Je sluit de module af met een implementatievoorstel waarmee je een oplossing biedt voor een actueel performance- of klantprobleem binnen je organisatie. In het implementatievoorstel beschrijf je onder meer de kosten, doorlooptijd en beoogde kwaliteit. Je voegt een flowchart toe waarmee je het gewenste bedrijfsproces aanschouwelijk maakt voor management en medewerkers.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

EC 5
Vakgebied Finance & Control
Management & Organisatie
Marketing, Sales en Communicatie
Studievorm Module
ID S02D