Skip to content Skip to navigation menu
Naar optimale bedrijfsprocessen

Veel medewerkers in een organisatie denken vooral aan hun eigen taken en afdeling. Gevolg is dat ze niet goed weten hoe hun werk bijdraagt aan het eindresultaat van de organisatie. Dat kan negatieve gevolgen hebben voor de interne samenwerking en voor het eindresultaat. Organisaties hebben kundige medewerkers nodig die het overzicht hebben op de diverse bedrijfsprocessen en daarbij de interne en externe klant scherp voor ogen houden. Procesdenken = klantdenken! Wil jij een beslissende bijdrage leveren om de (eigen) bedrijfsprocessen efficiënter te laten verlopen en de organisatie effectiever te maken? Dan zet je met deze module een belangrijke eerste stap.

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je analyseert binnen de eigen organisatie een bedrijfsproces aan de hand van een gekozen actueel performance- en klantprobleem.
  • Je beschrijft het huidige bedrijfsproces en stelt met behulp van lean managementtheorieën vast wat de knelpunten zijn.
  • Je analyseert wat het gewenste bedrijfsproces is en formuleert verbetermaatregelen die genomen moeten worden.
  • Je beschrijft in een implementatievoorstel hoe de organisatie vanuit het huidige bedrijfsproces toe kan groeien naar het gewenste bedrijfsproces.

De module toont hoe je via cijfers en analyses inzicht krijgt in verschillende organisaties. Je leert knelpunten in processen herkennen en te komen tot een onderbouwd bedrijfsproces en implementatievoorstel. Jouw organisatie draagt een actueel probleem aan. Je onderzoekt vervolgens de bedrijfsprocessen en beschrijft een eventueel performance- of klantprobleem. In de acht bijeenkomsten worden de diverse modellen en theorieën toegelicht en leer je hoe je een flowchart en nulmeting opstelt om aan de slag te gaan met het probleem. Met de feedback van docenten, medestudenten en het organisatiemanagement ga je aan de slag om het implementatieplan op te stellen en te optimaliseren.

Je sluit de module af met een implementatievoorstel waarmee je een oplossing biedt voor een actueel performance- of klantprobleem binnen je organisatie. In het implementatievoorstel beschrijf je onder meer de kosten, doorlooptijd en beoogde kwaliteit. Je voegt een flowchart toe waarmee je het gewenste bedrijfsproces aanschouwelijk maakt voor management en medewerkers.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School.

startdatum September, november, februari
EC 5
Vakgebied Finance & Control
Management & Organisatie
Marketing, Sales en Communicatie
Studievorm Module
Locaties Deventer
Enschede
ID S02D