Skip to content Skip to navigation menu
Omgaan met belastingregelgeving
Als bedrijfseconoom is het nodig om zicht te hebben op de processen in een onderneming en op de fiscale risico’s binnen bepaalde processen en als gevolg van bepaalde processen. Om geen onnodige risico’s te lopen, willen bedrijven fiscaal in control zijn. Fiscale risico’s bij de inrichting van de processen wil je voorkomen, zodat de organisatie geen risico loopt op fiscale verrassingen bij bijvoorbeeld een boekenonderzoek van de belastingdienst. Om verrassingen achteraf te voorkomen, moet een bedrijf haar fiscale verplichtingen en risico’s procesmatig kunnen beheersen. In de controle van de belastingdienst op de juistheid van gedane aangiftes, zien we een verschuiving van verticaal naar horizontaal toezicht. Voor horizontaal toezicht is een goed werkende fiscale risicoanalyse (TCF) van groot belang. Deze module gaat in op de meest belangrijke fiscale processen waar een organisatie mee te maken krijgt en je leert een fiscale risicoanalyse te maken.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je analyseert de fiscale risico’s bij de aangifte van de inkomsten- of vennootschapsbelasting als onderdeel van de fiscale risicoanalyse (TCF).
  • Je analyseert de fiscale risico’s bij de aangifte van de omzetbelasting als onderdeel van de TCF.
  • Je analyseert de fiscale risico’s bij de aangifte van de loonheffing als onderdeel van de TCF.
  • Je analyseert de fiscale risico’s bij het doen van belastingaangiften, als onderdeel van de TCF.
  • Je adviseert het management van je organisatie op basis van de uitkomsten van jouw TCF en je geeft aanbevelingen.

Er zijn acht gezamenlijke contactmomenten. Voorafgaand aan de bijeenkomsten bestudeer je de literatuur en werk je aan je portfolio-opdrachten. Tijdens de bijeenkomsten bespreek je de opdrachten, spar je met medestudenten, geef en ontvang je feedback, krijg je verdiepende uitleg en kun je de docent vragen stellen.

Verwante opleidingen
Bedrijfseconomie

Je wordt beoordeeld op een fiscale risicoanalyse (TFC) die je voor jouw organisatie opstelt.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

Periode(n) September
EC 5
Beroepenveld Finance & Control
Juridisch
Studievorm Module
STAP
Profiel Hbo
Vakgebied Finance
Locaties Deventer
ID OBE14