Skip to content Skip to navigation menu
Omgaan met beroepsdilemma's
In de beroepsuitoefening van zorg- en welzijnsprofessionals spelen normen en waarden een belangrijke rol. Deze zijn voor een groot gedeelte vastgelegd in de beroepscode, maar als professional blijf je ook verantwoordelijk voor je eigen ethische beslissingen. Tijdens deze module leer je ethische afwegingen te maken over beargumenteerde literatuurkeuzes, beroepscodes en je eigen normen en waarden. Je leert een goed besluit te nemen over een ethisch dilemma. Daarnaast ga je de theorie toepassen en houd je rekening met de handelingsmogelijkheden binnen je beroepspraktijk.
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

  • Je destilleert een ethisch dilemma uit het werkveld van zorg en welzijn dat je wilt oplossen. Je beargumenteert waarom je dit een belangrijk dilemma vindt.
  • Je analyseert en onderbouwt het ethische dilemma met maatschappelijke, politieke en wettelijke factoren. Je relateert het dilemma aan je persoonlijke normen en waarden en aan de beroepscodes.
  • Je koppelt het ethische dilemma aan verschillende ethische theorieën. Daarmee breng je handelingsmogelijkheden en uitkomsten in kaart.
  • Je beargumenteert wat de meest geschikte handelingsmogelijkheid en uitkomst is voor het werkveld. Dat doe je op basis van verschillende ethische theorieën, jouw normen en waarden en de beroepscodes.
  • Je neemt een onderbouwd standpunt in over een oplossing voor het ethische dilemma. Dat breng je over op anderen.

Je maakt kennis met filosofische theorieën en gaat op zoek naar ethische theorieën die passen bij hoe jij in het leven staat. Dat doe je door artikelen te lezen en kennisclips te bekijken. Tijdens de bijeenkomsten wissel je met medestudenten van gedachten over dat thema. De werkvormen zijn socratische gesprekken, de ethische cyclus en verschillende oefeningen in kleine groepen. Tijdens de bijeenkomsten bespreken we casuïstiek en ga je actief met de lesstof aan de slag. Op deze manier pas je de bestudeerde theorie toe op concrete dilemma’s uit de beroepspraktijk.

Je wordt beoordeeld op een assessment waarin je een uitgewerkt ethisch dilemma presenteert:

  • je kiest een ethisch dilemma en analyseert dit;
  • je kiest de meest passende handelingsmogelijkheid en uitkomsten. Je onderbouwt je keuze met behulp van literatuur en je eigen normen en waarden in relatie tot diverse beroepscodes. Tijdens het assessment presenteer je de probleemanalyse aan je medestudenten en onderbouw je de oplossing.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving. Nadere informatie kun je opvragen bij Saxion Parttime School.

EC 5
Studievorm Module
ID C47D