Skip to content Skip to navigation menu
Ondernemende professional
De wereld van zorg en welzijn verandert voortdurend. Organisaties veranderen mee (vaak projectmatig). Als zorg- en welzijnsprofessional draag je bij aan verandertrajecten vanuit een onderzoekende en ondernemende houding. Je stelt een projectplan op en presenteert dit aan de stakeholders. Tijdens deze module leer je praktisch en stapsgewijs hoe je dit doet, op basis van een actueel vraagstuk.
Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

  • Je analyseert de mogelijkheden voor een vernieuwende aanpak van een actueel vraagstuk. Je belicht de relevantie van het vraagstuk vanuit de nieuwste ontwikkelingen binnen het vakgebied.
  • Je formuleert een concrete projectdoelstelling en een -resultaat op basis van input van deskundigen, relevante documentatie en een intakegesprek met de opdrachtgever.
  • Je stelt methodisch een projectplan op waarbij je alle relevante onderdelen beschrijft in consistente samenhang.
  • Je maakt een kosten-batenoverzicht met de bijbehorende berekeningen, aannames, een risicoanalyse en een onderbouwde prognose.
  • Je presenteert je ontworpen projectplan interactief aan de opdrachtgever en belanghebbenden. Je kunt methodisch reflecteren op het product en het proces. Dat doe je op basis van vooraf gestelde, persoonlijke leerdoelen.

Aan het begin van de module stel je je persoonlijke leerdoelen en je leiderschapskwaliteiten vast en aan het eind van de module reflecteer je hierop. Je bereidt de bijeenkomsten voor door het bekijken van kennisclips en video’s, je leest literatuur en je maakt opdrachten zoals een competentietest en een leiderschapstest. De bijeenkomsten bestaan vooral uit werkcolleges. Je kiest een relevant vraagstuk en onderbouwt je keuze vanuit de nieuwste ontwikkelingen binnen het vakgebied. Om te komen tot een projectdoelstelling, verzamel je systematisch informatie via overleg met deskundigen. Het concept projectplan bespreek je in de groepsblog en je verwerkt de peerfeedback in je persoonlijke digitale dagboek. Je bereidt een interactieve presentatie van je projectplan voor binnen de relevante praktijkomgeving.

Je levert een portfolio in met daarin twee onderdelen:

  • een videoweergave van je interactieve presentatie van het projectplan in je praktijkomgeving;
  • een methodische reflectie op product en proces, op basis van de leerdoelen en leiderschapskwaliteiten die je aan het begin van de module formuleerde.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School.

EC 5
Studievorm Module
Profiel Hbo
dagTijdstip 16:00-21:30 uur
ID S18D