Skip to content Skip to navigation menu
Onderzoek in security
Je bent als security professional, misschien onbewust, veel bezig met onderzoek. Onderzoek is nodig om te komen tot elementaire zaken, zoals een beveiligingsplan, risicoanalyse of security awareness programma. Voorafgaand aan een ontwerp van security maatregelen is het van belang om goed in kaart te hebben wat de situatie is, welke maatregelen er zijn en hoe deze gemplementeerd worden. In deze module ga je met behulp van theoretische kennis, relevante methodieken en voorbeelden zelf aan de slag met het opzetten en uitvoeren van een gedegen security onderzoek. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

Als professional vind je aandacht voor security en compliance – terecht - vanzelfsprekend. Maar veel anderen in organisaties zijn zich in houding en gedrag helemaal niet bewust van de noodzaak. In deze module ligt de focus op het essentiële belang van de people factor. Je analyseert de interne security compliance culture in jouw beroepspraktijk. Aan de hand van theorie over awareness, leren, training, motivatie en sociaal gedrag, leer je te verklaren waarom de mensen in jouw beroepspraktijk wel en/of niet doen wat ze moeten doen. En geeft het je tools om er meteen mee aan de slag te gaan.

• Aan de hand van relevante kennis en theorie de casus, het probleem of de managementuitdaging uit de beroepspraktijk inzichtelijk maken met een probleemanalyse.

• Een overwogen keuze maken voor een onderzoeksmethode en daaraan gekoppelde dataverzamelingsmethode.

• De gekozen dataverzamelingsmethode uitvoeren en de gegevens analyseren, om op basis daarvan conclusies te trekken.

• Conclusies trekken uit de geanalyseerde gegevens en reflecteren op de gang van zaken van het onderzoek dat bijdraagt aan het treffen of verbeteren van security maatregelen.

• Aangeven hoe de conclusies bijdragen aan beroepsrelevante (innovatieve) toepassingen, zoals beveiligingsplan, risicoanalyse, security awareness programma of andere security maatregelen.

Deze module kent negen kennis- en werkbijeenkomsten waarvoor je de opdrachten thuis voorbereidt en literatuur bestudeert. In de lessen bespreken we de opdrachten en praktijkvoorbeelden. Ook behandelen we beproefde methodieken, die je vervolgens toepast op een praktijkvraagstuk. Je kunt verdiepende vragen stellen en krijgt gerichte feedback van je medestudenten en van de docent. Je werkt samen met klasgenoten en leert van hun ervaring en expertise, zodat je tijdens de module een completer inzicht in de mogelijkheden van security onderzoek binnen jouw organisatie krijgt.

Verwante opleidingen
Security Management

Je levert drie producten op:

- een project-initiatiedocument;
- een methodische reflectie;
- een presentatie van de resultaten en de conclusie.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

Een module kost 475 euro. Dit is inclusief 2 toetskansen en exclusief eventueel aan te schaffen studiemateriaal.

startdatum November
EC 5
Studievorm Module
Studiebelasting 7hours
Zelfstudie 5hours
Contacturen 2hours
Locaties Deventer
ID OSEC11D