Skip to content Skip to navigation menu
Onderzoekend vermogen
Het is belangrijk om als professional niet alles voor waar aan te nemen. Een kritische houding en een goed onderzoekend vermogen zijn essentieel om adequaat en tijdig te reageren op veranderingen binnen je organisatie en de maatschappij. Tijdens de module ontwikkel jij je onderzoekend vermogen, leer je problemen te analyseren en de juiste informatie te vinden. Je zet eerder gepubliceerde onderzoeken in om oplossingen te vinden voor praktijkproblemen. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Sector Zorg & Welzijn  
Economie  
Educatie  
Studie Type Module  

  • Je analyseert hoe jouw praktijkomgeving werkt met een interventie in een praktijksituatie.
  • Je voert een literatuurverkenning uit naar de interventies die het best passen bij een praktijksituatie. Daarbij maak je gebruik van een zoekstrategie.
  • Je stelt een vergelijkingsoverzicht op naar interventies in praktijksituaties. Je baseert je op jouw literatuurverkenning en onderzoek in de praktijk.
  • Je stelt een advies op voor een praktijksituatie over het doorvoeren van verbeteringen bij de inzet van één (of meerdere) interventie(s).

Deze module bestaat uit acht bijeenkomsten. We starten met het thema onderzoekende houding en je vult de zelfscan ‘onderzoekende houding’ in. Vanuit een kritische houding onderzoek jij je eigen beroepspraktijk en kies je een praktijksituatie die je verder gaat onderzoeken. Voor de bijeenkomsten bestudeer je kennisclips en literatuur. Je interviewt enkele collega’s over de gekozen praktijksituatie en je bespreekt de uitkomsten met je medestudenten. Met behulp van een zoekplan zoek je relevante literatuur, je vergelijkt de literatuur met de uitkomsten van de interviews en je stelt een advies op.

Je wordt beoordeeld op een portfolio met daarin je onderzoeksverslag en je advies.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

EC 5
Studievorm Module
ID S10D