Skip to content Skip to navigation menu
Ontdek de basis van HRM

Human Resource Management staat voor de omgang met en beheer van menselijke productiemiddelen. Hoe ga je verantwoord om met je medewerker met als doel zowel de medewerker als organisatie te laten groeien? In deze module ga je de verschillende HRM-instrumenten en -processen ter ondersteuning inzetten. Ook krijg je inzicht in de onderlinge afhankelijkheden. Je onderzoekt de feitelijke toepassing van de belangrijkste HRM-instrumenten in je organisatiecontext. 

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je analyseert de HR-praktijk en de toepassing van de belangrijkste HR-instrumenten in jouw organisatie.
  • Je formuleert concrete verbetervoorstellen voor de HR-praktijk, op basis van de kritische analyse.
  • Je analyseert en bekritiseert de verschillende soorten overeenkomsten om voor een ander te werken die in jouw organisatie worden gebruikt.
  • Je analyseert de HR-praktijk van jouw organisatie op het gebied van werving en selectie aan de hand van relevante wet- en regelgeving en reikt jouw organisatie passende verbetervoorstellen aan. 
  • Je analyseert de HR-praktijk van jouw organisatie op het gebied van loon aan de hand van relevante wet- en regelgeving.

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: ‘De hbo-professional analyseert binnen de organisatie HR-praktijken en arbeidsrechtelijk beleid vanuit relevante literatuur en wetgeving/jurisprudentie en adviseert hierover.’.

Deze module kent acht gezamenlijke bijeenkomsten. Voorafgaand aan de bijeenkomsten bestudeer je literatuur, e-learning en kennisclips. Daarnaast werk je aan diverse opdrachten vanuit je eigen praktijkomgeving. We starten de eerste bijeenkomst met een introductie van de thematiek, de planning en de op te leveren producten. We gaan in de bijeenkomsten in op de uitwerkingen van de opdrachten die je hebt voorbereid. Je krijgt gerichte feedback van je medestudenten en van de docent en kunt verdiepende vragen stellen over de onderliggende theorie. In de laatste week is er gelegenheid om online vragen aan de docent te stellen via een consult.

Je wordt individueel beoordeeld op analyses van de HR-praktijk en ingezette HR-instrumenten bij jouw eigen organisatie, gezien vanuit HR en vanuit arbeidsjuridisch perspectief. Ook reik je de organisatie verbetervoorstellen en adviezen aan, onderbouwd vanuit de theorie. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat. 

Toelating

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach. 

Aanmelden

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach. 

Lesdagen en locaties

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers.

Kosten

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen.

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl.

Periode(n) September
EC 5
Vakgebied(en) HRM & Verandermanagement
Management & Organisatie
Onderzoek
Economie
Studievorm Module
STAP
Locaties Deventer
Enschede
ID C87