Skip to content Skip to navigation menu
Ontdek de basis van HRM
Human Resource Management staat voor de omgang met en beheer van menselijke productiemiddelen. Ofwel: hoe ga je verantwoord om met je medewerker met als doel zowel de medewerker als organisatie te laten groeien? In deze module leer je de verschillende HRM-instrumenten en -processen ter ondersteuning in te zetten. Tevens krijg je inzicht in de onderlinge afhankelijkheden. Je onderzoekt de feitelijke toepassing van de belangrijkste HRM-instrumenten in je organisatiecontext. De kern van de analyse kun je goed verwerken en beoordelen aan de hand van een zogenaamd powerdoc. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

  • De feitelijke toepassing van de belangrijkste HRM-instrumenten in je organisatie onderzoeken, waartoe een korte typering van de organisatie van belang is.
  • De praktijk aan de hand van de geselecteerde theorie analyseren en bekritiseren; je houdt daarbij rekening met de meningen van relevante gebruikers.
  • De arbeidsrechtelijke implicaties van deze analyse geven.
  • Een hybride presentatie maken, waarin je de kern van je analyse weergeeft en beargumenteert en bekritiseert.
  • Een review geven op de analyse van een van de instrumenten van een andere student.

Deze module kent negen gezamenlijke contactmomenten waarvoor je de leeropdrachten thuis voorbereidt. We starten met een introductie van de thematiek, de planning en de op te leveren producten. Je krijgt bijvoorbeeld inzicht in de instrumenten werving & selectie, ontwikkeling, toetsing en beoordeling. In de lessen vraag en krijg je gerichte feedback van je medestudenten en van de docent en kun je verdiepende vragen stellen over de onderliggende theorie.

Verwante opleidingen

Deze opleidingsspecifieke module sluit je af met twee beroepsproducten, waarbij je de koppeling met de praktijkomgeving maakt: 1. een kritische analyse over de inzet van de belangrijkste HRM-instrumenten binnen je eigen werkomgeving door de praktijk te vergelijken met de theorie; 2. een review op de analyse van één van de instrumenten van een andere student.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

EC 5
Vakgebied HRM & Verandermangement
Studievorm Module
ID OHRM01D