Skip to content Skip to navigation menu
Ontdek de betekenis van politiek

Werk je in de politiek, dan wil je vaak weten of iets politiek haalbaar is én maatschappelijk draagvlak heeft. Dat kun je onderzoeken door een ‘politieke-aanvaardbaarheidsanalyse’ te doen. In deze module leer je hoe je zo’n analyse opzet en uitvoert. Je leert hoe je politieke inzichten koppelt aan dingen die nu spelen. We bespreken daarbij thema’s zoals macht en invloed. Maar ook hoe besluitvorming werkt in een democratie. Je leert hoe participatie een rol speelt en hoe beslissingen op Europees niveau invloed hebben op beleidsvorming in Nederland. 

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je beschrijft een politiek vraagstuk uit de eigen organisatie en benoemt wat de rol is van de politiek en het openbaar bestuur bij de besluitvorming van het politieke vraagstuk.
  • Je brengt de belangrijkste politieke partijen in kaart voor het door jou opgestelde politieke vraagstuk. Vervolgens beschouw je de overeenkomsten en verschillen in de ideologie en opvattingen, standpunten en oriëntaties van deze politieke partijen ten aanzien van het politieke vraagstuk.
  • Je beschrijft de belanghebbenden rondom het politieke vraagstuk en je benoemt welke machtsmiddelen er kunnen worden ingezet, welke kritiekpunten een rol spelen en op basis daarvan beargumenteer je de mogelijkheden die je ziet om tot een compromis te komen als mogelijke oplossing.
  • Je onderzoekt de haalbaarheid van een mogelijke oplossing van het politieke vraagstuk en beargumenteert of er maatschappelijk en politiek draagvlak voor is.
  • Je adviseert over een compromis voor het oplossen van het politieke vraagstuk en beargumenteert wat politieke manoeuvreerruimte is bij het vraagstuk.

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: “De BSK-professional analyseert of een politiek vraagstuk (een beleidsvoorstel uit de organisatie) politiek aanvaardbaar is en voldoende maatschappelijke draagvlak heeft en adviseert een organisatie over het oplossen van het politieke vraagstuk.”

Er zijn acht bijeenkomsten. Voorafgaand bestudeer je de literatuur en bereid je de opdrachten voor. In de negende week is er een feedbacksessie met je docent. In de lessen bespreken we de opdrachten en praktijkvoorbeelden. Je stelt je verdiepende vragen stellen en je krijgt gerichte feedback van je docent en je medestudenten. Eventuele oefentoetsen geven een indicatie voor je kennisniveau.

Je wordt individueel beoordeeld op een politieke aanvaardbaarheidsanalyse. Je gaat daarvoor na of een beleidsvoorstel uit je eigen organisatie politiek aanvaardbaar is en voldoende maatschappelijk draagvlak heeft. Je analyse bevat onder meer:

  • de verzameling van je argumenten voor het beleid;
  • de bepaling van de speelruimte;
  • de conclusies over de politieke manoeuvreerruimte.

Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Toelating

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach. 

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach.

Lesdagen en locaties

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers.

Kosten

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen.

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl.

Periode(n) Februari
EC 5
Beroepenveld Onderzoek
Studievorm Module
Vakgebied Bestuurskunde
Studiebelasting 7 Uren
Zelfstudie 5 Uren
Contacturen 2 Uren
Locaties Deventer
ID OBSK01