Skip to content Skip to navigation menu
Ontwerp en analyseer een robotisch systeem
Robots worden steeds frequenter ingezet in de maakindustrie. Robotarmen zijn in staat werknemers te ontlasten door repetitief zeer precieze handelingen uit te voeren. Deze module bied je een framewerk om robotarmen in software te beschrijven, taken te programmeren, en uiteindelijk te simuleren. Je krijgt hiermee kennis over theoretische en praktische ontwerpaspecten voor het ontwerpen van robotsystemen. 
De module is een must-have om in staat te zijn robotarmen van willekeurige fabrikanten aan te kunnen sturen.
Het is goed om te weten dat je voordat je aan de module start, kennis hebt van lineaire algebra (matrices / vectoren/ inproduct/ uitproduct / inverse / transpose / determinant). Ook beschik je over gebruikerskennis van MATLAB en Simulink.
Duur 10  Weken
Sector Techniek & ICT  
Studie Type Module  

€ 625,00

  • Je modelleert een seriële robotarm in termen van gegeneraliseerde coördinaten en homogene matrices.
  • Je berekent de voorwaartse kinematica van een seriële robot.
  • Je berekent de (relatieve) ‘pose’ tussen verschillende coördinatenstelsels. 
  • Je bepaalt de belangrijkste mathematische parameters van een willekeurige seriële robotarm.
  • Je modelleert en simuleert (tijdsaspect) een robotarm in MATLAB middels bestaande bibliotheken.
  • Je past een bestaande inverse kinematica solver toe om de gegeneraliseerde coördinaten te bepalen uit een gegeven end-effector pose.

Er zijn acht bijeenkomsten voor de module ‘Ontwerp en realiseer een robotisch systeem’ gepland. In zelfstudie bestudeer je de theorie uit het boek en kennisclips. Tijdens de bijeenkomsten kun je vragen stellen over de theorie en de opdrachten die je gemaakt hebt. Ook gaat de docent tijdens de lessen verdiepend in op de onderwerpen die betrekking hebben op robotische systemen. Thema’s die centraal staan zijn o.a: coördinatenstelsels, tijdsafhankelijkheden en forward/inverse kinematics. Aan de hand van de theoretische grondslag voer je simulaties met robotsystemen uit in MATLAB/Simulink. Tot slot werk je voortdurend aan de opdrachten voor je portfolio en geef je elkaar tijdens de bijeenkomsten feedback hierop. 

Verwante opleidingen

 Je rondt de module wordt af door middel van twee beroepsproducten.

  • Je maakt een digitale meerkeuze toets waarin elementaire kennis en vaardigheidselementen worden getoetst. 
  • Je levert een portfolio in waarin je programmacode voor het uitvoeren van robottaken toelicht. 

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving. 

startdatum April
EC 5
Vakgebied Techniek & ICT
Studievorm Module
Profiel Hbo
Vakgebied Iets
Locaties Enschede
ID OMT30E