Skip to content Skip to navigation menu
Ontwerp en bouw een LEGO-robot
Het V-model is de basis voor systeemontwerpen binnen mechatronica. Dit model wordt veel gebruikt in het bedrijfsleven en in alle ontwerptrajecten binnen de opleiding Mechatronica. De kracht van dit model is het in kaart brengen van de verschillende ontwerpstappen en de gemaakte keuzes zichtbaar maken. Belangrijk is het methodologisch ontwerpen en effectief samenwerken. Tijdens deze module ontwerp je in een projectteam, op basis van het V-model, een eenvoudig mechatronisch systeem. De opdracht is om voor de standaard LEGO Mindstorms-bouwdoos een ontwerp van een robot sumoworstelaar te maken en die te bouwen. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment. Deze module gaat weer van start in studiejaar 2018/2019.
Duur 10  Weken
Sector Techniek  
Studie Type Module  

€ 575,00

In deze module leer je alles over het V-model, dat de basis is voor systeemontwerpen binnen mechatronica. De kracht van dit model is het in kaart brengen van de verschillende ontwerpstappen en het zichtbaar maken van de gemaakte keuzes.

  • Een eenvoudig mechatronisch systeem ontwerpen door gebruik te maken van het V-model.
  • Ontwerpkeuzes binnen het doorlopen ontwikkeltraject onderbouwen vanuit theorie of naar aanleiding van onderzoek.
  • In een team samenwerken en gezamenlijk een product realiseren.
  • De door jou gemaakte robot presenteren en aantonen dat deze voldoet aan de gestelde doelstellingen.

Deze module kent een tweetal startbijeenkomsten, zes teamvergaderingen, een Sumoworstelwedstrijd en een assessment. We starten met een introductie op de module, het V-model en het voeren van klantgesprekken. Je doorloopt het V-model en ontwikkelt daarmee de robot sumoworstelaar. Tijdens de teamvergaderingen bespreek je het proces en wordt er verdieping aangebracht op de beroepsproducten. Je bestudeert kennisclips en literatuur en leert programmeren met het programma LEGO Mindstorms.

Verwante opleidingen

Je wordt als team beoordeeld op een eindverslag, de eindpresentatie en de uitkomst van de battle met de sumoworstelaars. Als individu word je beoordeeld op je samenwerking in het team. Jullie groepseindverslag bevat de volgende beroepsproducten:

  • een stakeholder requirements document, met de daarbij behorende user acceptance test;
  • een system requirements document, met de daarbij behorende factory acceptance test;
  • een functional design document, met de daarbij behorende subsysteem test;
  • een technical design document, met de daarbij behorende tests.
 

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van deze module. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

Heb je vragen over bijvoorbeeld inhoud, loopbaanmogelijkheden of toelatingseisen? Of wil je weten of de praktijkomgeving voldoet aan de voorwaarden? Wij helpen je graag, met een Studieadvies op maat. Dit is een persoonlijk gesprek met een deeltijdcoördinator. Je kunt je online aanmelden, waarna je wordt gebeld of gemaild voor een geschikte datum. 

>> Meld je aan voor een Studieadvies op maat

Op deze pagina kun je je aanmelden voor een losse module die valt onder de bouwsteen Mechatronic Fundamentals van de deeltijdopleiding Mechatronica. 
Wil je de gehele bouwsteen van een half jaar volgen? Kies dan op de website van Studielink 'Mechatronica voucher Parttime School'. Ga naar Studielink 

EC 5
Studievorm Module
Profiel Hbo
dagTijdstip Enschede, maandagavond
Studiebelasting 7hours
Zelfstudie 5hours
Contacturen 2hours
ID OMT03_sps_ens