Skip to content Skip to navigation menu
Ontwerpen met machine-onderdelen

Werktuigbouwkundige constructies kom je overal tegen. Denk bijvoorbeeld aan mobiele telefoons, ziekenhuizen, auto's, zonnepanelen en achtbanen. Als werktuigbouwkundige is het belangrijk dat je werktuigbouwkundige constructies kunt ontwerpen. Hiervoor is het noodzakelijk dat je de ontwerpregels toepast, uit normen of gegeven door een fabrikant, voor standaard machineonderdelen. Zoals bij lageringen en overbrengingen. Naast deze ontwerpregels zijn maakbaarheid, materiaalkeuze en het krachtenspel van de constructie belangrijke thema’s in je dagelijkse beroepspraktijk en in deze module. 

Duur 10  Weken
Sector Techniek & ICT  
Studie Type Module  

€ 1.350,00

  •  Je maakt een ontwerp voor een machine die een systematische ontwerpmethodiek kan toepassen (bijv. "van den Kroonenberg"). 
  • Je onderbouwt de gekozen lagers en lager-opstelling van je ontwerp.  
  • Je past de voorgeschreven ontwerpregels toe voor standaardonderdelen, zodat de onderdelen op de juiste manier worden belast.  
  • Je rekent de aandrijving door die toegepast is in je ontwerp met de optredende belastingsituatie.  
  • Je maakt een ontwerp- en controleberekening van draag- en/of transmissie-as van je eigen ontwerp.   
  • Je onderbouwt hoe in het ontwerp rekening is gehouden met de uitgangspunten voor maakbaarheid.
  • Je maakt 2D werktekeningen voor machineonderdelen volgens de ISO tekeningregels.  

Deze module bestaat uit negen bijeenkomsten. Je bereidt je voor op de bijeenkomsten door kennisclips of literatuur te bestuderen en opdrachten te maken. Onderwerpen die onder andere aan de orde komen zijn schroefverbindingen, lageringen en sterkte en toelaatbare spanning. In elke bijeenkomst verdiep je je in de theorie en werk je aan een bedrijfsproject. Je krijgt zowel van medestudenten als de docent feedback op je project. Zo kun je de inhoud bijstellen zodat je jouw projectdoelen zo goed mogelijk kunt voltooien. 

Verwante opleidingen
Werktuigbouwkunde

 Je werkt aan het bedrijfsproject ‘ontwerpen met machineonderdelen’. Dit project bestaat uit een aandrijving met overbrenging en verschillende machineonderdelen zoals beschreven in de leeruitkomsten. Het is belangrijk dat je voor de start van de module het project voorlegt aan de docent. Na goedkeuring kun je starten met de module en de opdracht. Jouw project wordt beoordeeld op basis van een verslag over je ontwerpopdracht. Hierin verantwoord je jouw keuzes en licht je de eisen en berekeningen toe.  

 Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving. 

startdatum April
EC 10
Vakgebied Veiligheid & Leefomgeving
Studievorm Module
Profiel Hbo
Vakgebied Veiligheidskunde
Locaties Enschede
ID OWB06