Skip to content Skip to navigation menu
Ontwerpen met machine-onderdelen

Als werktuigbouwkundige is het belangrijk dat je werktuigbouwkundige constructies kunt ontwerpen. Zulke constructies kom je namelijk overal tegen. Niet alleen in ziekenhuizen en auto's, maar ook in mobiele telefoons en zonnepanelen. In deze module leer je aan welke ontwerpregels een werktuigbouwkundige zich moet houden. Ontwerpregels zorgen voor veiligheid in je ontwerpen. Het zijn bijvoorbeeld normen vanuit de overheid. Maar ook regels voor het gebruik van onderdelen van machines zijn ontwerpnormen. Maar ontwerpregels zijn niet het enige waar je aan moet denken in de praktijk. We gaan daarom ook aan de slag met maakbaarheid, materiaalkeuze en het krachtenspel in je ontworpen constructie. Door deze te gebruiken leer je veilig en juist te ontwerpen. 

Duur 10  Weken
Sector Techniek & ICT  
Studie Type Module  

€ 1.350,00

  • Je maakt een ontwerp voor een machine die een systematische ontwerpmethodiek kan toepassen (bijv. "van den Kroonenberg").
  • Je onderbouwt de gekozen lagers en lager-opstelling van je ontwerp.
  • Je past de voorgeschreven ontwerpregels toe voor standaardonderdelen, zodat de onderdelen op de juiste manier worden belast.
  • Je rekent de aandrijving door die toegepast is in je ontwerp met de optredende belastingsituatie.
  • Je maakt een ontwerp- en controleberekening van draag- en/of transmissie-as van je eigen ontwerp.
  • Je onderbouwt hoe in het ontwerp rekening is gehouden met de uitgangspunten voor maakbaarheid.
  • Je maakt 2D werktekeningen voor machineonderdelen volgens de ISO tekeningregels.

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: “Je analyseert een bestaande constructie door middel van reverse engineering en past hierbij relevante ontwerpregels toe.”

Deze module kent negen bijeenkomsten en negen practica gedurende tien weken. Je bereidt je voor op de bijeenkomsten door kennisclips of literatuur te bestuderen en opdrachten te maken. Onderwerpen die onder andere aan de orde komen zijn schroefverbindingen, lageringen en sterkte en toelaatbare spanning. In elke bijeenkomst verdiep je je in de theorie. In het practicum werk je aan een bedrijfsproject. Je krijgt zowel van medestudenten als de docent feedback op je project. Zo kun je de inhoud bijstellen zodat je jouw projectdoelen zo goed mogelijk kunt voltooien.  

Verwante opleidingen
Werktuigbouwkunde

Je wordt individueel beoordeeld op een ontwerpopdracht. Je werkt met een medestudent aan het bedrijfsproject "ontwerpen met machineonderdelen". Dit project bestaat uit een aandrijving met overbrenging en verschillende machineonderdelen zoals beschreven in de leeruitkomsten. Het is belangrijk dat je voor de start van de module het project voorlegt aan de docent. Na goedkeuring kun je starten met de module en de opdracht. In het verslag over het ontwerp verantwoord je jouw keuzes en licht je de eisen en berekeningen toe.  Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 10 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Toelating

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach.

Lesdagen en locaties

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers.

Kosten

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen.

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl.

Periode(n) April
EC 10
Vakgebied(en) Techniek & ICT
Studievorm Module
Profiel Hbo
Domein Veiligheidskunde
Locaties Enschede
ID OWB06