Skip to content Skip to navigation menu
Ontwikkel je onderzoekend vermogen
Wensen, behoeften en attitudes van klanten, medewerkers en burgers veranderen voortdurend. Een goed onderzoekend vermogen is essentieel voor een professional om adequaat en tijdig te kunnen reageren op deze veranderingen. Problemen analyseren, de juiste informatie kunnen vinden en eerder gepubliceerde onderzoeken inzetten voor mogelijke oplossingen, zijn vaardigheden die centraal staan in deze module. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je structureert een vraagstuk uit de beroepssituatie vanuit een onderzoekende (nieuwsgierige, kritische en innoverende) houding en je vertaalt dit naar een of meer onderzoeksvragen.
  • Je voorziet een vraagstuk uit de beroepspraktijk van een theoretisch kader door je inhoudelijk te oriënteren op bestaand onderzoek.
  • Je ontwikkelt een onderzoeksopzet op basis van een vraagstuk uit de beroepspraktijk. Je maakt hierin keuzes en onderbouwt op basis van kennis uit de onderzoeksmethodologie. 

Er zijn acht gezamenlijke bijeenkomsten. We gaan in op de argumenten voor een onderzoek en de verschillende stappen in de onderzoekscyclus. Vooraf bestudeer je de literatuur en kennisclips. Je werkt aan opdrachten op het gebied van probleemstellingen en -analyses, zoekstrategieën, theoretische kaders, hoofd- en deelvragen. Dat doe je op basis van ervaringen in je eigen organisatie. Tijdens de bijeenkomsten werk je aan de opdrachten, spar je met medestudenten, krijg je verdiepende uitleg en stel je eventuele vragen over de theorie.

Je wordt beoordeeld op een onderzoeksplan dat je opstelt naar aanleiding van een concreet vraagstuk van je opdrachtgever.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum September, november, februari
EC 5
Vakgebied Onderzoek
Studievorm Module
Locaties Deventer
Enschede
ID S05D