Skip to content Skip to navigation menu
Ontwikkel je onderzoekend vermogen

Wensen, behoeften en attitudes van klanten, medewerkers en burgers veranderen voortdurend. Een goed onderzoekend vermogen is essentieel om als professional adequaat en tijdig te kunnen reageren op deze veranderingen. Het analyseren van problemen, de juiste informatie kunnen vinden en eerder gepubliceerde onderzoeken weten in te zetten voor mogelijke oplossingen zijn vaardigheden die centraal staan in deze module. Ook voer je aan de hand van zes stappen van de onderzoekscyclus een eenvoudig kwalitatief en kwantitatief onderzoek uit.

Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
 

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 475,00

  • Je kent het belang van fundamenteel en toegepast onderzoek en weet waarom dergelijke onderzoeken relevant zijn voor jouw praktijkomgeving.
  • Je kunt met een nieuwsgierige, creatieve en innoverende houding een beroepsproduct vanuit verschillende perspectieven analyseren en je mening onderbouwen met relevante artikelen.
  • Je kunt een situatie vanuit de beroepspraktijk voorzien van een theoretisch kader en dit aan de hand van uitkomsten en aanbevelingen terugvertalen naar bruikbare conclusies en aanbevelingen voor je eigen beroepspraktijk.
  • Je kunt onderzoeksdata verzamelen en analyseren.

Je leert in deze module alle facetten van een onderzoek kennen. We gaan in op de argumenten voor een onderzoek en welk onderzoeksmodel je daarbij het beste kunt hanteren. Vervolgens behandelen we de verschillende stappen in de onderzoekscyclus. De module is theoretisch van aard, maar je gaat ook praktijkgericht aan de slag met zoekstrategieën, theoretische kaders, probleemstellingen, hoofd- en deelvragen op basis van ervaringen in je eigen organisatie.

Je wordt beoordeeld op vier aspecten:

  1. een beschrijving van de stappen die je ondernomen hebt om te komen tot je definitieve onderzoeksvraag. Je verslag bevat in elk geval een mindmap, analysekaders, je zoekstrategie en de geraadpleegde bronnen;
  2. een theoretisch kader aan de hand van een model;
  3. een uitgewerkte onderzoeksopzet, met deelvragen uit de Theorie-/Praktijk-/Analyse-structuur;
  4. een interpretatie van een door jou verzamelde dataset.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

EC 5
Vakgebied Onderzoek
Studievorm Module
ID S05_sps_dev