Skip to content Skip to navigation menu
Ontwikkel je tot een professionele ingenieur

Ben jij een zelfreflectieve en zelfsturende practitioner? Een teamplayer, (pro)actief, ambitieus en flexibel? Kun je goed samenwerken met technisch specialisten van een andere discipline en met niet-technisch onderlegde stakeholders, zoals toekomstig gebruikers? Dit zijn eigenschappen die in je werk vaak van je verlangd worden. In deze module gaan we in op je ontwikkeling tot ingenieur. Jouw rol in de beroepspraktijk staat hier centraal, een beroepspraktijk waarin mechatronische systemen op systematische wijze worden ontwikkeld, veelal binnen multidisciplinaire projecten. Belangrijk hierbij is dat je in staat bent om tijdens dit ontwikkelproces zowel je eigen, als andermans gedrag te typeren en te herkennen. Waar nodig moet je kunnen schakelen tussen alternatieven voor je eigen houding en gedrag. Kernbegrippen zijn: samenwerken, aansturen, communiceren en zelfreflectie in de praktijk. Hierbij leer je gebruik te maken van methoden als ‘SMART je doelen beschrijven’ en ‘reflecteren door middel van STARR’.

Duur 10  Weken
Sector Techniek & ICT  
Studie Type Module  

€ 675,00

  • Je kunt beschrijven in welke werkomgevingen een ingenieur actief is om te bepalen welke werksituaties aansluiten bij jouw voorkeur.
  • Je beschrijft hoe een technisch ontwikkelteam (goed) samenwerkt om mogelijke verbeterpunten te identificeren.
  • Je identificeert de rollen van een ingenieur binnen een technisch ontwikkelteam, om te identificeren welke rol het beste bij jou past.
  • Je kunt op basis van de verschillende rollen van een ingenieur bepalen hoe je je eigen ontwikkeling vorm kunt geven bij de gekozen rol.

Deze module kent acht gezamenlijke contactmomenten waarvoor je de leeropdrachten thuis voorbereidt. We starten met een introductie van de thematiek en de op te leveren producten. In de bijeenkomsten breng je verdieping aan op de verschillende voorbereidingen die je zelfstandig getroffen hebt. Hier vinden veel groepsopdrachten in kleine groepen (4 personen) of duo’s plaats. Vaak bespreek je de geleerde kennis met medestudenten of oefen je de geleerde technieken met elkaar. De docent observeert deze oefeningen en geeft hierop feedback. De verwerking van de bijeenkomst doe je dan weer individueel.

 

Verwante opleidingen
Elektrotechniek
Mechatronica

Als beroepsproduct lever je op:

  • Een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP).

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemd beroepsproduct en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij de Saxion Parttime School.

Periode(n) Februari
EC 5
Beroepenveld Vaardigheden
Studievorm Module
Profiel Hbo
Locaties Enschede
ID C73