Skip to content Skip to navigation menu
Ontwikkel je tot een professionele mechatronicus
Ben jij een zelfreflectieve en zelfsturende practitioner? Een teamplayer, (pro)actief, ambitieus en flexibel? Kun je goed samenwerken met technisch specialisten van een andere discipline en met niet-technisch onderlegde stakeholders, zoals toekomstig gebruikers? Dit zijn eigenschappen die in je werk vaak van je verlangd worden. In deze module gaan we in op je ontwikkeling tot Bachelor Mechatronica. Jouw rol in de beroepspraktijk staat hier centraal, een beroepspraktijk waarin mechatronische systemen op systematische wijze worden ontwikkeld, veelal binnen multidisciplinaire projecten. Belangrijk hierbij is dat je in staat bent om tijdens dit ontwikkelproces zowel je eigen, als andermans gedrag te typeren en te herkennen. Waar nodig moet je kunnen schakelen tussen alternatieven voor je eigen houding en gedrag. Kernbegrippen zijn: samenwerken, aansturen, communiceren en zelfreflectie in de mechatronische praktijk. Hierbij leer je gebruik te maken van methoden als ‘SMART je doelen beschrijven’ en ‘reflecteren door middel van STARR’. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment. Deze module gaat weer van start in studiejaar 2018/2019.
Duur 10  
Sector Techniek  
Studie Type Module  

Deze module draait om jouw professionele ontwikkeling. Centraal staat: samenwerken, aansturen, communiceren en zelfreflectie in de mechatronische praktijk.

Aan het einde van deze module kun je je eigen ontwikkeling tot professioneel hbo’er managen. Je kunt dit in concrete stappen opdelen, uitvoeren en op effectiviteit beoordelen. Je kunt deze verschillende verbeteracties reflecteren aan het benodigde eindniveau van de door jou beoogde functie en het eindniveau van de opleiding:
  • Je kunt beschrijven in welke werkomgevingen een mechatronicus actief is om te bepalen welke werksituaties aansluiten bij jouw voorkeur.
  • Je beschrijft hoe een technisch ontwikkelteam (goed) samenwerkt om mogelijke verbeterpunten te identificeren.
  • Je identificeert de rollen van een mechatronicus binnen een technisch ontwikkelteam, om te identificeren welke rol het beste bij jou past.
  • Je kunt op basis van de verschillende rollen van een mechatronicus bepalen hoe je je eigen ontwikkeling vorm kunt geven bij de gekozen rol.

Deze module kent acht gezamenlijke contactmomenten waarvoor je de leeropdrachten thuis voorbereidt. We starten met een introductie van de thematiek en de op te leveren producten. In de lessen breng je verdieping aan op de verschillende voorbereidingen die je zelfstandig getroffen hebt. Hier vinden veel groepsopdrachten in kleine groepen (4 personen) of duo’s plaats. Vaak bespreek je de geleerde kennis met medestudenten of oefen je de geleerde technieken met elkaar. De docent observeert deze oefeningen en geeft hierop feedback. De verwerking van de les doe je dan weer individueel. 

Verwante opleidingen

Als beroepsproduct lever je een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) op.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van deze module. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

Heb je vragen over bijvoorbeeld inhoud, loopbaanmogelijkheden of toelatingseisen? Of wil je weten of de praktijkomgeving voldoet aan de voorwaarden? Wij helpen je graag, met een Studieadvies op maat. Dit is een persoonlijk gesprek met een deeltijdcoördinator. Je kunt je online aanmelden, waarna je wordt gebeld of gemaild voor een geschikte datum. 
 

Op deze pagina kun je je aanmelden voor een losse module die valt onder de bouwsteen Mechatronic Fundamentals van de deeltijdopleiding Mechatronica. 
Wil je de gehele bouwsteen van een half jaar volgen? Kies dan op de website van Studielink 'Mechatronica voucher Parttime School'. Ga naar Studielink 

EC 5
Studievorm Module
Profiel Hbo
dagTijdstip Enschede, maandagavond
Studiebelasting 7hours
Zelfstudie 5hours
Contacturen 2hours
ID OMT13_sps_ens