Skip to content Skip to navigation menu
Ontwikkelen en begeleiden van (groeps)trainingen

De TP-professional analyseert een doelgroep met een specifieke migrantenachtergrond en complexe problematiek en ontwikkelt voor een (vergelijkbare) doelgroep een trainingsprotocol die je uitvoert en evalueert.

Duur 10  Weken
Sector Educatie  
Studie Type Module  

€ 575,00

Je analyseert en reflecteert op de migrantenachtergrond en de complexe problematiek van een doelgroep op basis waarvan je een advies kan geven voor het ontwerp van een trainingsprotocol.

Je ontwikkelt een op positieve psychologie gebaseerd inhoudelijk en didactisch* onderbouwd trainingsprotocol, dat effectief zal bijdragen aan het behalen van gezondheidsdoelstellingen van een doelgroep met complexe problematiek.

Je begeleidt een training bij een (individu uit een) doelgroep met complexe problematiek en een specifieke migrantenachtergrond, waarbij je verschillende trainersvaardigheden inzet om zo de deelnemer(s) te activeren om hun/zijn gedrag te veranderen en te werken aan hun eigen opgestelde doelen.

Je evalueert de kwaliteit en effectiviteit van een trainingsprotocol via een single casestudy en evaluatie bij een deelnemer (of meerdere deelnemers) met complexe klachten, op basis waarvan je verbetervoorstellen doet.

Verwante opleidingen
Toegepaste Psychologie

Je maakt een portfolio:

  • Doelgroepenanalyse en cliëntrolbeschrijving met levensverhaal
  • Draaiboeken van een individuele cliënttraining met evaluatierapportage
  • Reflectieverslag

Deze module is op hbo-niveau.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan dien je afspraken te maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

Periode(n) Februari
EC 5
Beroepenveld Onderwijs & Opleiden
Studievorm Module
Locaties Deventer
ID OTP27