Skip to content Skip to navigation menu
Oog voor kwaliteit

Kwaliteit is misschien wel de belangrijkste graadmeter bij de keuze van een consument of een bedrijf voor een product of samenwerking. Organisaties werken op verschillende manieren aan het verbeteren van die kwaliteit. In deze module komen verschillende theorieën rondom kwaliteit aan bod. Je maakt kennis met verschillende strategieën die erop gericht zijn om het gewenste kwaliteitsniveau vast te stellen, te bereiken en te behouden. Hoe kun je bijvoorbeeld met behulp van een kwaliteitsscan de kwaliteit in jouw organisatie verbeteren en behouden?

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je onderzoekt aan de hand van interne bronnen hoe in je eigen organisatie met kwaliteit wordt omgegaan. 
  • Je brengt met behulp van verschillende bestaande meetinstrumenten de kwaliteit in beeld en onderzoekt aan de hand van een kwaliteitsmodel de kwaliteit in de organisatie. 
  • Je stelt een kwaliteitsanalyse op, adviseert het management van de organisatie over het behouden en verbeteren van de kwaliteit en presenteert je bevindingen. 
  • Je ontwikkelt een manier waarmee richting (interne en externe) klanten uiting gegeven kan worden aan kwaliteitsbeleid. 

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: "De hbo-professional adviseert een organisatie over het behoud en het verbeteren van de kwaliteit en adviseert over hoe dit aan (interne en externe) klanten gepresenteerd kan worden."

Deze module kent acht gezamenlijke contactmomenten waarvoor je de opdrachten thuis voorbereidt en literatuur en kennisclips vooraf bestudeert. We starten met een introductie van de thematiek en een uitwisseling van ervaringen met kwaliteitszorg binnen organisaties. In de bijeenkomsten vraag en krijg je gerichte feedback van je medestudenten en van de docent op de tien opdrachten en kun je verdiepende vragen stellen over de onderliggende theorie. In de vierde week maak je een formatieve toets: die toets geeft je een indicatie of je de benodigde theorie over de in te zetten kwaliteitsmethodieken en –technieken voldoende beheerst. Er is aan deze formatieve toets geen beoordeling of cijfer verbonden.

Je wordt individueel beoordeeld op de uitwerkingen van tien opdrachten gericht op het ontwikkelen van een kwaliteitsplan, het uitvoeren van een kwaliteitsscan, de analyse van kwaliteitsuitvoering, een kwaliteitsadvies en een beschrijving van de kwaliteitsborging. Voor deze opdrachten benut je de situatie binnen je eigen organisatie. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Toelating

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach.

Lesdagen en locaties

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers.

Kosten

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in een keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen.

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl.

Periode(n) September, november, april
EC 5
Beroepenveld HRM & Verandermanagement
Studievorm Module
STAP
Profiel Hbo
Vakgebied HR
Locaties Deventer
Enschede
ID C08