Skip to content Skip to navigation menu
Oog voor kwaliteit
Kwaliteit is misschien wel de belangrijkste graadmeter bij de keuze van een consument of een bedrijf voor een product of samenwerking. Organisaties werken op verschillende manieren aan het verbeteren van die kwaliteit. In deze module komen verschillende theorieën rondom kwaliteit aan bod. Je maakt je kennis met verschillende strategieën die erop gericht zijn om het gewenste kwaliteitsniveau vast te stellen, te bereiken en te behouden. Hoe kun je bijvoorbeeld met behulp van een kwaliteitsscan de kwaliteit in jouw organisatie verbeteren en behouden? Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je kunt analyseren wat wordt verstaan onder kwaliteit en hoe dat kan worden vastgesteld. Daartoe onderzoek je aan de hand van interne bronnen in je eigen organisatie hoe ermee wordt omgegaan.
  • Je hebt inzicht in de verschillende bestaande meetinstrumenten om kwaliteit in beeld te brengen en onderzoekt aan de hand van het INK-model de kwaliteit in de organisatie.
  • Je kunt een kwaliteitsanalyse/advies voor het management van de organisatie ontwikkelen en doet op basis daarvan aanbevelingen over het behouden en of verbeteren van de kwaliteit en presenteert dit aan het management van de organisatie.
  • Je hebt inzicht in hoe je aan (interne en externe) klanten uiting kan geven aan je kwaliteitsbeleid en kiest op basis daarvan een passende uiting.

Deze module kent acht gezamenlijke contactmomenten waarvoor je de leeropdrachten thuis voorbereidt. We starten met een introductie van de thematiek, de planning en de op te leveren producten. De eerste lessen staan in het teken van de theorie, het tweede deel werk je aan praktijkopdrachten ten behoeve van je portfolio. In de lessen vraag en krijg je gerichte feedback van je medestudenten en van de docent en kun je verdiepende vragen stellen over de onderliggende theorie.

Tijdens de module rond je 15 praktijkopdrachten af waarbij je met kwaliteitsaspecten aan de slag gaat in een externe organisatie. Al deze opdrachten komen samen in een portfolio.

Aan het einde van de module beoordeelt de docent het gehele portfolio aan de hand van een toetsformulier, dat je uiteraard ook zelf ter beschikking krijgt.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum September, november, februari, april
EC 5
Vakgebied Vaardigheden
Studievorm Module
Profiel Hbo
Vakgebied HR
Locaties Deventer
Enschede
ID C08D