Skip to content Skip to navigation menu
Opleiden, trainen en oefenen in de rampenbestrijding in Nederland
Een ramp komt vaak onverwacht. Of dit nu in het bedrijfsleven of in de openbare ruimte plaatsvindt, maakt daarbij niet veel uit. Het vraagt om een gecoördineerde, doordachte aanpak. In deze module leer je de rampenbestrijdingsstructuur in Nederland kennen en ontwerp je een oefening voor een gemeentelijk beleidsteam (GBT). Bovendien besteden we aandacht aan groepsdynamische aspecten tijdens besluitvormingsprocessen in een crisisteamoverleg. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

  • Je ontwerpt een GBT-oefening en inventariseert de werking en gewenste doelen (‘table top exercise’) om de kaders voor je oefening te bepalen.
  • Je schetst een GRIP-3-scenario voor je GBT-oefening op basis van een regionaal crisisplan.
  • Je stelt voor je GBT-oefening situatierapporten (sitraps) en telefoonnotities op met behulp van het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS). Hierin informeer je over de actuele status en het verdere verloop van de crisissituatie, op basis waarvan het gemeentelijk beleidsteam kan oefenen met de operationele coördinatie van de crisissituatie.
  • Je stelt bestuurlijke dilemma’s op voor je GBT-oefening waaruit expliciet blijkt met welke strategische besluiten het GBT is belast en welke groepsdynamische processen van toepassing zijn. Zo kan het GBT oefenen met het nemen van dergelijke beslissingen en leren  omgaan met de groepsdynamiek die hierbij een rol speelt.

Er zijn acht gezamenlijke bijeenkomsten. Voor de bijeenkomsten bestudeer je de literatuur en kennisclips, werk je aan opdrachten en plaats je vragen op een digitaal prikbord. Tijdens de bijeenkomsten spar je met medestudenten, krijg je verdiepende uitleg, kun je eventuele vragen stellen en werk je aan je draaiboek. In de vierde bijeenkomst zoomt een gastdocent in op de werkzaamheden binnen het OTO (Opleiden, Trainen, Oefenen) team van een veiligheidsregio. De zevende bijeenkomst bestaat uit een rollenspel waarin je, in de functie van een gemeentelijk beleidsteamlid, een crisis nabootst.

Verwante opleidingen
Integrale Veiligheidskunde

Je wordt beoordeeld op een draaiboek van een oefening voor een gemeentelijk beleidsteam.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum September
EC 5
Vakgebied HRM & Verandermanagement
Veiligheid & Leefomgeving
Studievorm Module
Vakgebied Veiligheidskunde
Locaties Deventer
ID OIVK09D