Skip to content Skip to navigation menu
Optimaliseer de bedrijfsvoering binnen hotels
Jij bent ervan overtuigd dat het altijd beter en efficiënter kan, om het je gasten nog meer naar de zin te maken. In deze module leer je hoe je de prestaties van de operationele afdelingen in een hotel kunt verbeteren. Voor dergelijke afdelingen, zoals Rooms Division, Food and Beverage (F&B), HRM of Marketing-Sales, ga je aan de hand van de meest gangbare kengetallen op zoek naar mogelijke verbeteringen in de bedrijfsvoering. Je belicht zowel de financiële aspecten als de dienstverlening. Daarnaast gaan we in op Quality Management binnen de hotelbranche. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 525,00

• De organisatie van de eigen werkomgeving weergeven in een volledig organigram en een eigen onderbouwde visie hierop formuleren.

• De prestaties van de afdelingen Rooms Division en F&B en enkele ondersteunende afdelingen van een hotel beoordelen aan de hand van gangbare kengetallen en op basis daarvan onderbouwde verbeterpunten benoemen.

• Een advies geven over verbetering van de prestaties van twee afdelingen in je eigen werkomgeving, op basis van gangbare kengetallen, een oorzaakanalyse en literatuurstudie/benchmark of fieldresearch.

• Op het gebied van Quality Management een advies uitbrengen aan je organisatie, waarmee Quality Management in je organisatie wordt verbeterd.

Deze module kent negen gezamenlijke contactmomenten waarvoor je de opdrachten thuis voorbereidt, kennisclips bekijkt en literatuur bestudeert. We starten met een introductie van de thematiek, waarbij je je eigen organisatie als uitgangspunt neemt. In de lessen bespreken we de opdrachten en praktijkvoorbeelden. Je kunt verdiepende vragen stellen en krijgt gerichte feedback van je medestudenten en van de docent.

Verwante opleidingen

Je eindproduct is een adviesrapport, waarin je beschrijft hoe jij als manager in je eigen organisatie de bedrijfsvoering van twee afdelingen zou verbeteren op basis van besproken kengetallen. Doel is een kort, bondig, onderbouwd en direct toepasbaar verslag voor je eigen organisatie. De voorkeur gaat uit naar afdelingen die veel impact hebben in je organisatie en die veel bijdragen aan omzet en dienstverlening aan de gast. De afdeling F&B is een verplicht onderdeel, de andere afdeling is aan jou.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

Een module kost 475 euro. Dit is inclusief 2 toetskansen en exclusief eventueel aan te schaffen studiemateriaal.

EC 5
Vakgebied Hospitality & Facility Management
Finance & Control
Marketing, Sales en Communicatie
Management & Organisatie
Studievorm Module
ID OHM02D