Skip to content Skip to navigation menu
Organisatie en onderzoek van verwarde personen

Als jij geïnteresseerd bent in hoe je de zorg of begeleiding van mensen met verward gedrag kunt verbeteren, dan is deze module iets voor jou. Waar je je ook bevindt, je kunt overal mensen met verward gedrag ontmoeten. Veel instellingen, hulpverleners en andere burgers hebben hier dan ook mee te maken, doordat ze hulp willen verlenen of er toevallig mee geconfronteerd worden. Samenwerken is niet altijd makkelijk, juist doordat zich er soms zoveel mensen en instellingen mee bezighouden. Daarnaast zijn er allerlei wetten en regels die de dienst- en hulpverlening soms beïnvloeden, en ook de manier waarop zorg en welzijn gefinancierd worden is van invloed. Je verwerft in deze module inzicht in wie betrokken zijn bij de hulp aan mensen met verward gedrag, en hoe je optimaal kunt samenwerken, alsook welke wetten en financieringsstromen van invloed zijn. Je doet onderzoek naar de tevredenheid over de organisatie van zorg rond personen met verward gedrag. Je formuleert een deelvraag binnen dit thema en zet een onderzoek op, en voert dat uit. In dit onderzoek maak je gebruik van co-creatie, dat wil zeggen dat je het opzet en uitvoert samen met iemand die betrokken is bij het onderwerp van je onderzoek (bijv. een persoon met verward gedrag, een familielid, een hulpverlener, een politieagent).

Sector Zorg & Welzijn  

  • Je analyseert de rollen en taken van de instanties op het gebied van zorg en ondersteuning van mensen met verward gedrag en beschrijft de samenwerking binnen de triade en de factoren die hierop van invloed zijn.
  • Je identificeert de belangrijke wet- en regelgeving rond verwarde personen, de financiering van hulp en de consequenties hiervan voor een persoon met verward gedrag.
  • Je beschrijft hoe je de persoon met verward gedrag hebt ondersteund bij het in kaart brengen van beschikbare hulpbronnen en instanties en je formuleert daarbij passende ondersteuning.
  • Je onderzoekt welke technologie passend is voor de zorg voor een verward persoon en beschrijft hoe jij de zorg hiermee zou coördineren.
  • Je stelt samen met een betrokkene een onderzoeksplan op.
  • Je beschrijft hoe je het onderzoek op een methodologisch verantwoorde wijze hebt uitgevoerd en onderbouwt je keuzes.
  • Je formuleert een conclusie en aanbevelingen voor de praktijk zowel als voor nader onderzoek, waarmee zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag kan worden geoptimaliseerd.

Deze module bestaat uit 2 delen (en levert 10 EC op). Het eerste deel wordt gegeven in kwartiel 3 en het tweede in kwartiel 4. Beiden delen hebben 8 bijeenkomsten en een consult. We starten met een introductie van de thematiek, de op te leveren producten en de planning. Voorafgaand aan de bijeenkomsten bestudeer je literatuur, kennisclips en websites en werk je aan (portfolio)opdrachten. Je gaat in je eigen beroepspraktijk een onderzoek opzetten naar de tevredenheid met de organisatie van de zorg of ondersteuning van mensen met verward gedrag. Je formuleert een deelvraag binnen deze hoofdvraag. Daarnaast breng je in kaart hoe de zorg, ondersteuning en samenwerking in een bepaald gebied zijn geregeld, en hoe wetten en financiering daarop van invloed zijn. Je bespreekt tijdens de bijeenkomsten de opdrachten, vergelijkt de uitkomsten met medestudenten en je krijgt en geeft feedback via de digitale leeromgeving. De docent geeft verdiepende uitleg over de onderwerpen en je kunt de docent vragen stellen.

Je wordt individueel beoordeeld op een verslag dat je opneemt in je digitale portfolio.

Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je een hbo-certificaat.

Deze module is op hbo-niveau. Deze module hoort bij de Minor Verwarde Personen, die bestaat uit VVPK01, VVPK02, VVPK03, VVPK04 en VVPK05.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

EC 10
Vakgebied Medisch en paramedisch
Studievorm Module
Locaties Enschede
ID VVPK04E