Skip to content Skip to navigation menu
PLC's inzetten bij procesbesturing

Automatiseren en programmeren van processen, dat doe je met een programmable logic controller (PLC). Dit zijn elektronische apparaten met een microprocessor die processen aansturen. Kan je PLC’s programmeren? Dan heb je veel kansen op de arbeidsmarkt. PLC’s zijn namelijk de meest gebruikte controllers in veel industrieën. In deze module ga je programmeren met de CoDeSys-ontwikkelomgeving met verschillende sublanguages.  Zo pas je jouw PLC-programmeerkennis toe in verschillende processen en draag je bij aan de automatisering binnen jouw bedrijf.

Duur 10  Weken
Sector Techniek & ICT  
Studie Type Module  

€ 675,00

  • Je stelt programma’s op met gebruik van de IEC63111-3 sublanguages LD, FBD, SFC met als doel om PLCs aan te sturen.
  • Je splitst je project op in Programs, Functions en Function Blocks met als doel om op basis van de functionaliteit een logische indeling te ontwikkelen.
  • Je maakt gebruik van Standard Functions en Functions Blocks met als doel om je eigen programmeerwerk tijdsefficiënter te maken.
  • Je kan je eigen Functions en Functions blocks schrijven op basis van geïdentificeerde veelvoorkomende functies van PLC’s.
  • Je programma’s zijn goed gedocumenteerd met commentaar, zodat andere programmeurs je programma’s kunnen hergebruiken.

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: “De hbo-professional programmeert PLC’s door gebruik te maken van de standaardprogrammeertalen, bepaalt welke (sub)programmeertaal het meest geschikt is gezien de situatie en stelt software op om de beoogde functionaliteit van de PLC aan te sturen”.
 

Er zijn acht bijeenkomsten. Voorafgaand aan elke bijeenkomst bereid je je voor door de theorie uit het boek en materiaal van de online leeromgeving c.q. internet te bestuderen en deze stof toe te passen in opgaven. Tijdens de bijeenkomsten kun je vragen stellen over de theorie en de opgaven die je gemaakt hebt. Ook gaat de docent tijdens de bijeenkomsten verdiepend in op de onderwerpen die betrekking hebben op PLC’s. Thema’s die centraal staan zijn onder andere: LAD, timers, counters, FBD, SFC, Standard functions & functions blocks en Analog IO.  Tot slot werk je gedurende de module aan de opdrachten voor je portfolio en geven jullie elkaar hierop tijdens de bijeenkomsten feedback.  

Je wordt individueel beoordeeld op een portfolio met de uitwerkingen van opdrachten in Codesys. Ook bevat je portfolio video’s waarin je programma’s demonstreert. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat. 

Toelating

Deze module is op hbo-niveau. Het is goed om vooraf te weten dat de module voortbouwt op basiskennis uit eerdere modules. Dit betreft basiskennis van industriële sensoren en actuatoren. Daarnaast heb je ook ervaringen nodig met digitale techniek. Hierbij gaat het om onder andere AND/OR/NOT gates en het binaire getallensysteem. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of vrijwilligerswerk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach. 

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach.

Lesdagen en locaties

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers.

Kosten

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen.

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl.

Periode(n) Februari, april
EC 5
Vakgebied(en) Techniek & ICT
Studievorm Module
Locaties Enschede
ID C90